Radijo laida „nuo algos iki algos“

Laidoje dalyvauja:


Aleksandras Posochovas – LPSK narės, Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas


Petras Zurlys, Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininko pavaduotojas, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorius


 


Laidos tema:


Socialinės partnerystės stiprinimas Lietuvoje – plėtra ir vykdymas. Kaip socialinė partnerystė įtakoja darbo sąlygas? Socialinės partnerystės ir darbo sąlygų sąsajos paslaugų sferoje. Kolektyvinės derybos ir sutartis: darbuotojų ir darbdavių susitarimo ribos ir galimybės. Socialinis dialogas, jo daroma įtaka įmonėje bei visuomenėje.


 


Laidos vedėjas – Česlovas Burba, Madona Lučkaitė Katalynienė


 


Laidos galima klausytis šia saityno prieiga:


http://www.lrt.lt/mediateka/tiesiogiai/lrtlt  


 


Klausimus galite pateikti šiais telefonų numeriais:


(8 5) 233 1012, (8 5) 233 1013.


 


Radijo laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.


 


 


Radijo laidų koordinatorė


Kristina Rozenbergaitė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!