Europos parlamento užimtumo ir socialinių reikalų komiteto narių viešnagė lietuvoje

EP socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija (S&D); Jean Lambert (Jungtinė Karalystė), Žaliųjų frakcija/Laisvasis Europos aljansas (EFA); Vilija Blinkevičiūtė (Lietuva),  S&D. Šis komitetas kuruoja užimtumo politiką ir visus socialinės politikos aspektus, tokius kaip darbo sąlygos, socialinis draudimas bei socialinė apsauga.


Gegužės 2 dieną įvyko susitikimai su LR Prezidente, darbdavių bei profesinių sąjungų atstovais.


Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai atstovavo Algirdas Kvedaravičius, Janina Matuizienė, Gražina Gruzdienė, Romas Turonis bei Rūta Balčiūnienė.


Susitikimo metu mūsų atstovai informavo dėl profesinių sąjungų požiūrio į susidariusią situaciją darbo rinkoje užimtumo klausimu. Aptarti būdai, kaip sutramdyti jaunimo nedarbą, diskutuota dėl vienos pagrindinių Europos sąjungos piliečių teisių – darbuotojų mobilumo, jo teigiamų ir neigiamų pusių Lietuvai bei komandiruojamųjų darbuotojų teisių.


Kalbėta profesinio rengimo, lygių galimybių darbo vietose užtikrinimo, socialinių partnerių vaidmens klausimais.


 


 


parengė


Janina Matuizienė


Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos generalinė sekretorė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!