Švietimo ir mokslo ministerija netinkamai organizuoja mokytojų kvalifikacijos tobulinimą

Šiuo metu situacija, susiklosčiusi pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemoje, neleidžia optimaliai organizuoti šios veiklos ir mokytojams deramai atlikti savo pareigos – nuolat kelti kvalifikaciją. Dar 2007 m. priimti Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai dėl nuolatinių Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldumo institucijų struktūrinių pertvarkymų yra teisiškai ir moraliai pasenę.


Nuolat kintant mokytojų kvalifikacijos kėlimo poreikiams, 2012 m. buvo patvirtinta naujoji Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija, tačiau ją lydinčių poįstatyminių teisės aktų viešas svarstymas faktiškai neprasidėjo. Esant tokiai situacijai šalies pedagogus atstovaujanti Lietuvos švietimo profesinė sąjunga reikalauja, kad Švietimo ir mokslo ministerija ne tik prisiimtų atsakomybę už netoleruotiną situaciją šalies pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemoje, bet ir imtųsi realių žingsnių ją keisti. Lietuvos švietimo profesinė sąjunga siūlo nedelsiant sudaryti darbo grupę, kuri parengtų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašą ir pateiktų jį viešam svarstymui bei pradėtų konsultacijas su profesine sąjunga dėl anksčiau pateiktų pasiūlymų mokytojų atestacijos nuostatams ir kvalifikacinių reikalavimų mokytojams aprašui projektų.


Lietuvos švietimo profesinė sąjunga kategoriškai reikalauja, kad minėtų teisės aktų projektus ministras tvirtintų tik tada, kai jie bus visiškai suderinti ne tik su darbuotojus atstovaujančiomis profesinėmis sąjungomis, bet ir su kitomis suinteresuotomis šalimis.


 


 


Šaltinis:


www.svietimoprofsajunga.lt


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!