Profesinės sąjungos: kiek dar žmonių žus, kad vidaus reikalų sistema būtų finansuojama tinkamai?

„Mes kaip išprotėję protestuojame, rašome raštus, badaujame, aiškiname, kad padėtis tragiška, dėl lėšų stygiaus išretinta policija nepajėgi užtikrinti gyventojų saugumo, tačiau dėmesio nesulaukiame. Jeigu Šakių rajone savaitgalį būtų budėjęs dar vienas policijos ekipažas, gyvybes gal būtų pavykę išsaugoti. Ir jau tikrai ne pasieniečių funkcija yra vykti į šeiminius konfliktus, kokios bebūtų sudarytos tarpinstitucinės sutartys“, – apie žiauraus nusikaltimo prevencijos galimybes ir jos nebuvimo priežastis kalbėjo Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė.


 


Pasak vidaus reikalų sistemos pareigūnų interesams atstovaujančios federacijos vadovės, pasibaigus rinkimams, baigėsi ir pažadai, net ir patys menkiausi: ministras iš ryto sako, kad papildomų lėšų bus, o premjeras po pietų pareiškia, kad nėra ko duoti, mus riboja biudžeto įstatymai.


 


„Per kelias dienas trys žmonės nužudyti, nes pareigūnai dėl lėšų stygiaus laiku nesuspėjo sureaguoti į iškvietimus. Tokios nelaimės atsitinka ne dėl darbuotojo kaltės. Darbuotojai pasirengę nedelsdami suteikti pagalbą, atlikti savo pareigą, bet dėl materialinių ir žmogiškųjų resursų stygiaus to padaryti negali. Pareigūnas negali vienu metu būti dviejose ar penkiose nelaimės vietose. Iškvietimai skirstomi pagal jų pavojų žmogaus gyvybei, tačiau ne visuomet galima nuspėti, kuo baigsis iš pirmo žvilgsnio ne itin pavojingas šeiminis konfliktas, o ir nuspėjus, iš kito rajono pakraščio vieninteliam budinčiam ekipažui atvykti reikia laiko”, – kalbėjo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas.


Artūras Černiauskas dvidešimt metų yra išdirbęs vidaus reikalų sistemoje, todėl policijos pareigūnų darbo realijas žino labai gerai.


 


Policijoje per 1500 neužpildytų etatų, komisariatuose budi po vieną ekipažą. Laisvi etatai lieka dėl suspausto  biudžeto, kad mokos fondo pakaktų bent tiems pareigūnams, kurie jau dirba. Kita priežastis – itin maži atlyginimai. Eilinis policininkas tris pirmuosius savo darbo metus uždirba ne daugiau kaip 1200 litų per mėnesį vadinamojo „popierinio“ atlyginimo, kai minimalus darbo užmokestis siekia 1000 litų.


 


„Tokia apverktina situacija – ankstesnės ir dabartinės vyriausybių politikos rezultatas. Liūdnas ir tragiškas rezultatas, turiu pasakyti. Kaip tokia politika siejasi su šūkiu „Svarbiausia – žmogus“? O gal Vyriausybei yra svarbiausia negyvas žmogus? Kam ta iškovota laisvė, jeigu negalime išsaugoti gyvybių”, – retoriškai klausia Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos vadovas.


 


Jau kelis metus formuojant šalies biudžetą į profesinių sąjungų argumentus, kad su esamu finansavimu policija negali atlikti jai deleguojamų funkcijų, valdžia nekreipia dėmesio.


 


Praėjusį savaitgalį tragedija baigėsi išgertuvės Kudirkos Naumiestyje. Kaip įtariama, kirviu užkapotos dvi moterys. Jų kaimynės teigimu, policija neatvyko, kai buvo kviesta dėl triukšmo kaimyniniame bute, o pasirodė tik įvykus nelaimei. Prieš dvi savaites Gargžduose nužudyta keturių vaikų mama. Budėjęs vienintelis policijos ekipažas nelaimės vietoje pasirodė tik po kelių valandų, nes gelbėjo nelaimės ištiktuosius pagal kitus iškvietimus.  


 


Kad pareigūnų trūkumas pradeda kelti grėsmę žmonių saugumui, ir trūkstant patrulių ne visuomet sugebama operatyviai reaguoti į visus gaunamus iškvietimus, praneša ir Policijos departamentas prie VRM. Tomis dienomis, kai mokamos įvairios socialinės išmokos, kelis kartus padidėja iškvietimų dėl girtų asmenų daromų nusikaltimų ar teisės pažeidimų. Net sustiprinus patrulių pajėgas operatyviai reaguoti į juos tampa sudėtinga, įvykio vietose neblaivūs asmenys nuolat priešinasi pareigūnams. 2012 m. policija gavo daugiau nei 700 tūkstančių iškvietimų, jų skaičius nuolat didėja, o pareigūnų skaičius – mažėja. 2008 m. policijoje dirbo 11 049 pareigūnai, o 2013 m. – tik 9 523, šiuo metu policijoje yra 1 560 laisvų pareigybių. 


Atsižvelgiant į drastiškai mažinamą biudžetą, policija negali operatyviai reaguoti į visus gaunamus pranešimus, todėl priversta visus įvykius skirstyti į A, B, ir C reagavimo kategorijas. Į A ir B kategorijos pranešimus (apie labai sunkaus, sunkaus ar apysunkio nusikaltimo padarymą, apie gresiantį pavojų nukentėjusiojo gyvybei, sveikatai ar didelės vertės turtui) reaguojama nedelsiant, į C kategorijos pranešimus (apie apysunkio, nesunkaus nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo padarymą, kai asmens, kuriam reikalinga policijos pagalba, būklė nėra sunki, nukentėjusiojo gyvybei arba jo didelės vertės turtui negresia pavojus) reaguojama atsižvelgiant į turimas pajėgas.


 


Atkreiptinas dėmesys, kad prasidėjus ekonominei krizei vidaus reikalų sistemos ir policijos departamento finansavimas sumažintas ketvirtadaliu, ir iki šiol neatstatytas. Šalies premjeras Algirdas Butkevičius po šių tragiškų rezonansinių įvykių, kuriems policija esą galėjo užkirsti kelią, pareiškė, kad finansavimo negalima didinti dėl fiskalinės drausmės. 


 


Policijos departamentas apie savaitgalio įvykį:


2013 metų kovo 15 d. 22 val. 56 min., Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šakių rajono policijos komisariato budėtojas gavo telefoninį pranešimą dėl Kudirkos Naumiestyje, Vytauto gatvės daugiabutyje name vykstančio triukšmo. Perklausius įrašą girdėti, kad skambinusi moteris skundėsi jog kaimynai, gavę socialines išmokas, girtauja ir iš jų buto sklindantis triukšmas trukdo miegoti mažamečiui vaikui. Budėtojas, priėmęs pranešimą, priskyrė jį C kategorijai ir paaiškino, kad turimos negausios policijos pajėgos išvykę reaguoti į kitus įvykius, todėl paprašys atvykti Valstybės sienos apsaugos tarnybos (toliau – VSAT) prie VRM – Kudirkos Naumiesčio užkardos pareigūnų. Budėtojas, gautą informaciją perdavė VSAT prie VRM Pagėgių rinktinės pareigūnams, kurie patikino, jog pagal galimybes, atlikę savo tiesiogines tarnybos funkcijas, nuvažiuos į iškvietimą. Šakių rajono policijos komisariato tuo metu turimos pajėgos buvo išvykusios į eismo įvykį, kurio metu buvo susidūrę du automobiliai ir sužeisti jais važiavę žmonės.


 


Marijampolės apskrities VPK, atsižvelgiant į pajėgų trūkumą, yra sudariusi bendradarbiavimo sutartį su VSAT prie VRM Pagėgių rinktinės pareigūnais, kurie, vykdydami tarpinstitucinį bendradarbiavimą, pagal turimas galimybes, daug kartų geranoriškai padėjo policijos pareigūnams reaguodami į pranešimus apie įvykius Kudirkos Naumiesčio apylinkėse, nes iki rajono centro 25 km. atstumas.


 


2013 m. kovo 16 d. 00 val. 32 min. gautas pranešimas telefonu apie namo kieme rastą negyvą moterį. Į įvykio vietą skubiai išvyko vienas policijos pareigūnas (kiti pareigūnai reagavo į kitus tuo metu gautus pranešimus), kuris namo priebutyje rado moters (gimusios 1943 m.) kūną sužalota galva ir kaklu ir sulaikė įtariamąjį.


 


 


 


Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos


informacija


www.vrsps.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!