Europos švietimo profesinių sąjungų komiteto veiklos politinės gairės plėtojant lyderystę mokykloje

Ši konferencija – pirmoji po įvykusios reorganizacijos, kai ETUCE tapo nauja Europos regiono Švietimo Internacionalo (angl. Education International (EI)) struktūra. Veikianti tuo pačiu pavadinimu, dabar ši organizacija apima ne tik Europos Sąjungą (ES), bet ir visą Europos kontinentą (vienija visas Europos švietimo profesines sąjungas – EI/ETUCE nares iš 44 Europos šalių).


Konferencijos dalyviai aptarė aktualias nūdienos švietimo srities problemas ir priėmė dešimt svarbių rezoliucijų. Taip pat buvo priimtos keturios direktyvos strateginiais klausimais: dėl profesinio streso, dėl ankstyvojo ugdymo, dėl lyderystės mokykloje ir dėl profesinio mokymo. Šie politiniai dokumentai – konkrečių ETUCE darbo grupių darbo rezultatai, nubrėžiantys organizacijos narių 2013–2016 m. laikotarpio veiklos gaires.


ETUCE politinis dokumentas dėl lyderystės mokykloje, kuriuo Europos mokytojų profesinės sąjungos įsipareigoja remti ir skleisti kokybiškos lyderystės mokykloje idėjas, aktualus tiems, kurie kuria dabartiniams ir būsimiems švietimo lyderiams palankią Lietuvoje aplinką veikti, mokytis patiems ir mokyti kitus, o tuo pačiu tobulinti visą švietimo sistemą.


Visą ETUCE 2012 m. konferencijos medžiagą galite rasti: 


http://pages.ei-ie.org/etuce-conference/index.php/en/.


Kviečiame susipažinti su ETUCE politinio dokumento dėl lyderystės mokykloje santrauka lietuvių kalba.


 


 


 


Šaltinis:


LYDERIŲ LAIKAS


www.lyderiulaikas.smm.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!