Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumas aptarė metų rezultatus

Darbotvarkė: UAB „Vilniaus autobusai“ kolektyvinis ginčas ir streikas, socialinis dialogas, 2010-2012 metų LTDPSF pirmininko ataskaita, 2010-2012 metų LTDPSF revizinės komisijos ataskaita, LTDPSF įstatų projekto svarstymas, LTDPSF pirmininko, pavaduotojų ir tarybos narių kandidatūrų iškėlimas, LTDPSF pirmininko,  pavaduotojų ir tarybos narių rinkimai, LTDPSF revizinės komisijos rinkimai, naujos LTDPSF įstatų redakcijos tvirtinimas.


 


Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumo  susirinkimą patikėtą vesti Jūrininkų sąjungos pirmininkui Petrui Bekėžai, jo kandidatūrai pritarta vienbalsiai. Forumo susirinkimas patvirtino darbotvarkę ir reglamentą.


Pirmu klausimą pristatė Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo pirmininkas Jonas Petraška ir informavo, kad UAB „Vilniaus autobusai“ darbuotojų profesinė sąjunga yra apskundus Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl streiko teisėtumo Vilniaus apygardos teismui ir prašo: vadovaujantis aukščiau išdėstytais motyvais ir CPK[1] 1 straipsnio 1 dalimi, 301 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu bei 330 straipsniu. Teismo p r a š o m e: panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 13 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-19318-600/2012 ir priimti kitą sprendimą – Ieškovo ieškinį atmesti; priteisti iš Ieškovo visas Apeliantų patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias patvirtinančius įrodymus pateiksime iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.


Šiuo metu vyksta derybos su bendrovės administracija ir jau sutarta, kad 13 atlyginimas darbuotojams už 2011 metus bus išmokėtas pagal patvirtintą mokėjimo grafiką. Be to, vyksta derybos dėl naujos kolektyvinės sutarties pasirašymo ir sutarta, kad derybų metu profesinė sąjunga nekels kolektyvinio ginčo.


Antrą klausimą taip pat pristatė Forumo pirmininkas Jonas Petraška dėl socialinio dialogo ir siūlė išplatinti Lietuvos profesinių sąjungų centrams diskusijai ir apibendrinus teikti pasiūlymus dėl Darbo kodeksų pataisų Seimo pirmininkui. Nuspręsta sudaryti darbo grupę paruošiant pasiūlymus.


ITF Tarptautinių organizacijų koordinatorė Janina Malinovskaja pasveikino Forumą su šios organizacijosa 10-mečiu. Pasidžiaugė, kad Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumas tapo skėtinė organizacija vienijanti  skirtingų Lietuvos profesinių sąjungų centrų atstovus.


Forumo susirinkimo dalyviai išklausė revizinės komisijos ataskaitą už 2010-2012 metus, kurią pristatė revizinės komisijos pirmininkas Džiugas Bortkevičius.


Forumo susirinkimui LPSK vairuotojų profesinės sąjungos teisininkė Jovita Jančiauskienė  pristatė įstatų projektą, kurį vienbalsiai su pakeitimais susirinkimas patvirtino.


Forumo susirinkimas išklausė pirmininko Jono Petraškos pranešimą už 2010-2012 metus, kurį po diskusijų patvirtino. Vėliau išrinktas transporto forumo pirmininkas. Trijų metų kadencijai balsų dauguma išrinktas Jonas Petraška.


Forumo pirmininkas Jonas Petraška pasiūlė į pirmininko pavaduotojus Jūrininkų sąjungos pirmininką Petrą Bekėžą, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininką Bronių Bučelį ir LPSK vairuotojų profesinės sąjungos pirmininką Ramūną Narbutą.


Pasiūlyti 6 kandidatai į tarybos narius: Algirdas Mačiulis – UAB „Vilniaus viešasis transportas“ profsąjungos „Solidarumas“ atstovas, Edita Morkūnienė – AB „Autrolis“ profsąjungos komiteto narė („Solidarumas“ atstovę), Bronius Bučelis, Ramūnas Narbutas. Vyko balsavimas. Daugiausia balsų surinko Petras Bekėža, Bronius Bučelis ir Algirdas Mačiulis, už teikiamus kandidatus forumo susirinkimas balsavo. Deja, patvirtinus forumo tarybą iš 6 narių UAB „Vilniaus viešasis transportas“ profsąjungos pirmininkas Jonas Dekaminavičius įnešė sumaištį ir pareiškė, kad tarybos nariai būtų visi pirmininko pavaduotojai. Nenorėdamas aštrinti situacijos, pirmininkaujantis Petras Bekėža pasiūlė perbalsuoti, kadangi daugiau susirinkime buvo „Solidarumo“ profesinių sąjungų atstovų – sprendimui pritarta. Žinoma, nesuprantami tokie Jono Dekaminavičiaus veiksmai ir sprendimų būdai. Išrinktas forumo pirmininkas Jonas Petraška paprašė tarybos narių susirinkti 2013 m. sausio mėnesį ir aptarti tolesnius veiksmus. Galima daryti prielaidą, kad Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumas vienas iš „Solidarumo“ skėtinės organizacijos padalinių, bet tai parodys ateitis. Baigiantis forumo susirinkimui, kitą forumo susirinkimą surengti Tauragėje 2013 m. kovo 15 d.


 


Dalyvavo:  Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumo pirmininkas Jonas Petraška, Jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, Dokininkų profesinės sąjungos pirmininkas Vladimiras Bendoraitis, LPS „Solidarumas“ pirmininkė Aldona Jašinskienė, Tarptautinių profesinių sąjungų Baltijos šalių koordinatorė Janina Malinovskaja, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos vairuotojų profesinės sąjungos teisininkė Jovita Jančiauskienė, UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas Ignas Brazauskas, UAB „Tauragės autobusų parkas“ profsąjungos pirmininkas Aleksandras Maginskas, UAB „Vilniaus viešasis transportas“ profsąjungos pirmininkas“ Jonas Dekaminavičius, AB „Autrolis“ profsąjungos pirmininkė Regina Ževžikovienė, UAB „Telšių autobusų parkas“ profsąjungos pirmininkas Alfredas Damašauskas, UAB „Toks kompanija“ darbininkų sąjungos pirmininkas Viktoras Antanavičius ir kiti LPS „Solidarumas“ profesinių sąjungų atstovai.


   


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


Bronius Bučelis


Lietuvos transporto darbuotojų


profesinių sąjungų forumas

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!