Lpsk tarybos posėdis

Darbotvarkė:


Posėdžio metu numatoma aptarti kaip LPSK ir LSDP pasirašytas susitarimas atsispindės 16-tos LR Vyriausybės programoje ir kokiomis priemonėmis tai bus įgyvendinta, 2012 metų LPSK veiklos ataskaita, LPSK moterų centro veiklos ataskaita, LPSK Jaunimo centro veiklos ataskaita, LPSK vykdomas projektas – Socialinio dialogo skatinimas, 2013 metų LPSK  veiklos prioritetai, Žurnalistų sąjungos prašymas priimti į LPSK narius.


 


Renginio vieta – viešbutis „Karolina“, Sausio 13–osios g. 2, Vilnius


 


 


LPSK informacija


www.lpsk.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!