Paminėta tarptautinė akcija „16 dienų be smurto prieš moteris“

Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) atlikto tyrimo duomenimis, smurtas prieš moteris šeimoje tebėra plačiai paplitęs reiškinys (1 iš 5 moterų Europos Sąjungos šalyse patiria smurtą šeimoje), o apie patirtą smurtą dažnai nepranešama. Viešosios tarnybos teikia nepakankamai veiksmingas paslaugas.


„EIGE atlikto tyrimo duomenys rodo, kad šiuo metu teikiamos paslaugos neatitinka smurtą patyrusių moterų poreikių, – sakė EIGE direktorė Virginija Langbakk.  – Kai kuriose šalyse specializuotų paslaugų pasiūla ir kokybė nepakankama, jos paskirstytos netolygiai, o jų finansavimas nereguliarus“.


Vienas iš pavyzdžių, patvirtinantis minėtą situaciją, Lietuvoje kiek daugiau nei prieš metus priimtas „LR apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje“ įstatymas. Paklaustas apie jo įgyvendinimą, Seimo narys Algirdas Sysas pripažino, jog šis klausimas vis dar ganėtinai komplikuotas, o Lietuva žengia tik pirmuosius žingsnius efektyvaus moterų nuo smurto gynimo srityje. Kaip pagrindinius veiksnius, trukdančius efektyviam įstatymo įgyvendinimui, A. Sysas išskyrė visuomenės abejingumą (neadekvatų aplinkinių, policijos pareigūnų reagavimą į situaciją), menką valstybės institucijų pasirengimą, lėšų trūkumą.


Europos lyčių lygybės institutas atlieka svarbų vaidmenį siekiant įgyvendinti vieną iš strateginių tikslų, iškeltų Jungtinių Tautų  ketvirtojoje pasaulio moterų konferencijoje 1995 m.: panaikinti bet kokį smurtą prieš moteris. Institutas siekia tapti informacijos centru smurto lyties pagrindu visoje Europoje. Vykdydamas platesnę smurto dėl lyties prevenciją ir atsižvelgdamas į šiuo metu Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančio Kipro prioritetines temas, EIGE rengia ataskaitą, kurioje pateikiami palyginami ir patikimi duomenys apie smurtą dėl lyties Europos Sąjungoje (ES).


Visgi, kaip akcentuota gruodžio 5-osios renginyje, duomenų iš skirtingų ES šalių palyginimą apsunkina nevienodas smurto elgsenos apibrėžimas, be to, atsakingoms institucijoms apie smurtą dažnai nėra pranešama. Naujausia EIGE ataskaita „Smurtas prieš moteris: parama aukoms“ bus paskelbta EIGE interneto svetainėje gruodžio mėnesio antroje pusėje.


Ketvirtadienį, gruodžio 6 d., Europos lyčių lygybės institute akcijos „16 dienų be smurto prieš moteris“ paminėti susirinko ir apie smurto prieš moteris problematiką diskutavo Lietuvoje dirbantys (JAV, Rumunijos, Norvegijos, Vokietijos, Suomijos, Airijos, Švedijos ir kt.), ambasadoriai bei ambasadų atstovai.


Ši akcija truko nuo lapkričio 25 iki gruodžio 10 dienos. Lapkričio 25-ąją minima Prievartos prieš moteris diena, o gruodžio 10-ąją – Tarptautinė žmogaus teisių gynimo diena. Šios dvi dienos simboliškai primena, kad bet kokia prievarta – žmogaus teisių pažeidimas.


 


LPSK moterų centro ir MIC informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!