Šiandien tarptautinė žmogaus teisių diena

Lietuvoje žmogaus teisės saugomos, vadovaujantis Jungtinių Tautų Visuotine žmogaus teisių deklaracija, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija.


Vadovaujantis tyrimų bendrovės „Vilmorus“ atliktais tyrimais, Lietuvos žmonės labiausia nepatenkinti dėl šių teisių apsaugos: teisė turėti ir pasirinkti darbą, teisė į teisingą darbo apmokėjimą; teisė į deramą gyvenimo lygį; teisė į socialinę apsaugą; eisė į savalaikę ir kokybišką medicininę pagalbą; vaiko teisė gauti tinkamą paramą iš valstybės, kad būtų apsaugota jo teisė į mokslą; senyvo amžiaus žmonių teisė į socialinę apsaugą, teisė į teisingą bylos nagrinėjimą teisme; nusikaltimo aukų teisės, teisė į nuosavybės neliečiamumą.


Visuomenės nuomone, geriausiai apsaugotos žmogaus teisės Lietuvoje: tikėjimo ir religijos laisvė; tautinių mažumų teisės, teisė į žodžio laisvę.


Nuo 1989 m. rugsėjo mėn. Lietuvoje įkurta Žmogaus teisių asociacija. Tai ne vyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, kurios veikla grindžiama Baigiamuoju Helsinkio Aktu, Visuotine žmogaus teisių deklaracija ir kitais tarptautiniais bei šalies žmogaus teisių dokumentais.


Asociaciją sudaro kelios veikiančios komisijos: prekybos žmonėmis komisijai vadovauja Vytautas Girdzijauskas, policijos veiklos priežiūros komisijai – Stasys Kaušinis, vaikų teisių – Marija-Nijolė Bikauskienė, darbo klausimų – Petras Grėbliauskas, moterų teisių – Aurelija Kuzmaitė. Asociacijos skyriai veikia Tauragėje, Šilalėje, Kėdainiuose, Jonavoje.


 


Naudingos nuorodos:


žmogaus teisių aiškinamasis žodynas (rusų kalba),


sutartys, dokumentai, tarptautinių ir nacionalinių institucijų tinklapiai žmogaus teisių klausimais,


Lietuvos žmogaus teisių asociacija,


žmogaus teises reglamentuojančių aktų biblioteka,


ES gyventojų teisės,


elektroniniai resursai žmogaus teisių klausimais,


interneto tinklapiai žmogaus teisių klausimais,


informacijos žmogaus teisių klausimais paieškos sistema,


Rytų ir Centrinės Europos žmogaus teisių interneto žinynas (organizacijos, duomenų bazės, projektai, teisiniai aktai ir kt.),


nuorodos į tarptautinių leidinių tinklapius žmogaus teisių klausimais. (rusų kalba),


elektroninis žurnalas Yale Human Rights & Development Law Journal; žurnalas kviečia rašyti straipsnius,


UNESCO Žmogaus teisių, demokratijos, taikos ir tolerancijos departamento tinklapis (nuorodos į įstatymus ir jų ratifikavimo eigą, regionines organizacijas, tyrimo ir mokymo institucijas, duomenų bazes su paieška keliomis kalbomis, publikacijas, konferencijas ir kt.),


žmogaus teisų gynimo sistema Europoje (vasaros mokykla),


žmogaus teisės ir globalizacija,


žmogaus teisių priežiūra pasaulyje,


žmogaus teisių centras (informaciniai resursai, biblioteka),


universalioji žmogaus teisių deklaracija įvairiomis kalbomis.


 


 


Šaltinis:


www.day.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!