Moterys valdybose. komisija siūlo 40 procentų taisyklę.

Komisija pasiūlė teisės aktą, siekdama, kad bent 40 proc. biržos bendrovių, išskyrus mažąsias ir vidutines įmones, nevykdomąsias pareigas einančių valdybų narių būtų nepakankamai atstovaujamos lyties atstovai.


Šiuo metu bendrovių valdybose dominuoja viena lytis: 85 proc. nevykdomąsias pareigas einančių valdybų narių ir 91,1 proc. vykdomąsias pareigas einančių valdybų narių yra vyrai, atitinkamai 15 proc. ir 8,9 proc. – moterys. Nepaisant intensyvių viešų debatų ir kai kurių savanoriškų nacionalinio ir Europos lygmens iniciatyvų, pastaraisiais metais padėtis nelabai keitėsi: nuo 2003 m. moterų valdybose kasmet daugėjo vos po 0,6 procentinio punkto.


Visą pranešimą rasite čia:


http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1205_lt.htm


 


Vaizdo medžiaga susijusi su šia tema:


http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm


 


Ją galima parsisiųsti: http://externet.mostra.com/genderbalance/


 


 


Europos Komisijos ir


LPSK moterų centro informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!