Socialinio dialogo skatinimas

Šios priemonės tikslas – ugdyti darbdavių, darbdavių organizacijų ir jų asociacijų, profesinių sąjungų ir jų susivienijimų socialinės partnerystės srities gebėjimus, tobulinti kolektyvinius darbo santykius, skatinti kolektyvinių sutarčių pasirašymą, informuoti ir šviesti profesinių sąjungų narius ir visuomenę apie socialinio dialogo plėtrą.


Pagal minėtą projektą, 2012 m. rugsėjo 24 d. VĮ Dubravos eksperimentinėje-mokomojoje miškų urėdijoje įvyko seminaras „Socialinė partnerystė“. Šiame seminare dalyvavo VĮ Dubravos eksperimentinė-mokomoji miškų urėdijos ir Dubravos eksperimentinės miškų urėdijos profesinės sąjungos atstovai. Seminaro pranešimus skaitė ekspertai Stasė Balčiūnienė, Artūras Černiauskas, Janina Matuizienė ir dr. Povilas Vytautas Žiūkas.


S. Balčiūnienė seminaro dalyvius supažindino su socialinio dialogo ir socialinės partnerystės principais, lygiais bei partnerystės formomis. A. Černiauskas savo pranešime kalbėjo apie darbo teisę, socialinę partnerystę tarptautiniu mastu ir apie darbo kodeksą ir jo reikšmę. J. Matuizienė supažindino su pranešimu konfliktai darbe ir jų sprendimo bei valdymo būdai. Pranešėja išdėstė, kokie teisiniai ir neteisiniai konfliktų sprendimo būdai, kokios derybų įveikimo strategijos ir kt. Dr. Povilas Vytautas Žiūkas skaitė pranešimą  apie socialinę partnerystę Europos sąjungos šalyse, apžvelgė kolektyvinių derybų išsivystymo istoriją, kaip kūrėsi kolektyvinių sutarčių sistemos, kokie ypatumai vienoje ar kitoje ES šalyje ir konkrečiai Lietuvoje. Po kiekvieno pranešimo ekspertams teko atsakyti į įvairius klausymus. Daugiausia diskusijų sukėlė darbo apmokėjimas sudarant kolektyvines darbo  sutartis.


 


 


Dubravos eksperimentinėje-mokomojoje miškų urėdijoje

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!