Susitiko lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumo atstovai

Forumo dalyviai pasidalino informacija dėl PVM lengvatų viešajam transportui, aptarė socialinio dialogo eigą su „Linava“, darbo ginčų komisijos įstatymo įsigaliojimą, tarptautines akcijas, bendradarbiavimą su Rusijos profesinėmis sąjungomis, kolektyvinį ginčą UAB „Vilniaus viešasis transportas“, naują Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumo įstatų redakciją, rinkiminį susirinkimą ir Forumo 10-mečio minėjimo organizavimą, nario mokestį ir kito susirinkimo datą ir vietą, kitus aktualius klausimus.


 


Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumo pirmininkas Jonas Petraška supažindino susirinkimo dalyvius su informacija, jog LR Seimui vetavus Prezidentės įsakymą dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, mažesnis 9% tarifas viešajam transportui įsigalios nuo 2013 m. sausio 1 d. (standartinis PVM tarifas ankščiau buvo 21%). Pritardamas, pirmininko pavaduotojas Bronius Bučelis, papildė, jog nuo 2013 metų, viešojo transporto įmonės sutaupys vidutiniškai 3–4 mln. litų.


 


Forumo pirmininkas Jonas Petraška informavo, kad nors vyksta socialinis dialogas su „Linava“, iki šiol esminių pokyčių, svarstant galimybę dėl šakinio susitarimo – nėra. Šiuo klausimu kreiptasi į LR Seimo narius, gautas atsakymas iš Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko Rimanto Dagio, pasiūliusio kreiptis į Lietuvos Respublikos trišalę tarybą ir įsigaliojus naujam Darbo ginčų nagrinėjimo įstatymui, Forumas galės kreiptis į Ginčų komisiją dėl šakinio susitarimo vilkinimo.


Vyko diskusijos dėl LR darbo kodekso liberalizavimo pataisų, kurias, baigiantis kadencijai, ruošiasi svarstyti Seimo nariai. Priėmus DK pataisas, blogėtų darbuotojų darbo sąlygos. Daugelis transporto forumo susirinkimo dalyvių abejoja, kad seimūnai ryšis pritarti Darbo kodekso pataisoms ir išklausius forumo pirmininko paruoštą atsakymą „dėl kolektyvinių derybų ir susitarimų“ pasiūlė jį taisyti sudarant darbo grupę. Daugelio nuomone, baigiantis kadencijai neveiksminga teikti siūlymus, nes į juos nebus atsižvelgta.


Lietuvos profesinių sąjungų „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknys, kaip visada skubos tvarka, forumo susirinkimui pateikė „Deklaraciją“, kuria, vertindamas dabar susiklosčiusią situaciją dėl blogėjančios dirbančiųjų padėties, gyventojų migracijos, darbo santykių liberalizavimo, socialinio dialogo nebuvimo visais nacionaliniu ir savivaldybių įmonių lygmenimis, kaltino nacionalines profesines sąjungas, siūlydamas įvertinti LR trišalės tarybos sudėtį, nes neturint daugelio profesinių sąjungų įgaliojimų, skatinti ES patirtimi grįstą darbo santykių reguliavimą ir sudaryti sąlygas Darbo ginčų komisijai imtis priemonių, kad greičiau būtų patenkinti Zarasų rajono švietimo darbuotojų reikalavimai ir pradėtas socialinis dialogas. Po ilgų diskusijų bei pasisakymų transporto forume, Kęstutis Juknys ir jo komanda išskubėjo į Zarasus palaikyti streikuojančiųjų.


Apsvarstę pateiktus siūlymus forumo dalyviai nutarė kreiptis į LR Prezidentę, Vyriausybę ir Seimo pirmininkę, kad būtų atkreiptas dėmesys į susidariusią situaciją Lietuvoje, reikalaujant didinti darbdavių socialinę atsakomybę ir skatinti socialinį dialogą su darbuotojų atstovais. Pritarė Zarasų rajono švietimo darbuotojų iškeltiems reikalavimams ir siūlė kuo greičiau spręsti susidariusią situaciją dėl darbuotojų problemų.


Svarstant tarptautinių akcijų ir bendradarbiavimo klausimą, pirmininkas Jonas Petraška informavo, kad kelių transporto akcijos Lietuvoje organizuojamos kartu su Tarptautinės transporto darbuotojų federacija (ITF) nuo 1998 metų, jos vyksta spalio mėnesį. Neseniai surengti susitikimai su Estijos, Latvijos transporto profsąjungomis, nuspręsta Lietuvoje organizuoti akcijas nuo spalio 7 iki 12 dienos.


Jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža informavo, kad minima akcija jau įvyko rugsėjo mėnesį, jos metu Lietuvoje patikrinta 10 laivų su patogiomis vėliavomis. Patikrinimo metu, laive kartu su Olandijos inspektoriumi, surašytas patikrinimo aktas, reikalaujant nedelsiant sumokėti jūrininkams dirbusiems viršvalandžius.


Vairuotojų profsąjungos pirmininkas Ramūnas Narbutas informavo, kad pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai su Estijos ir Latvijos krovininio transporto profsąjungomis pasikeičiant patirtimi.


Aptarta situacija dėl  tarptautinio bendradarbiavimo su  ES ir Rusijos profsąjungomis. 2013 m. Odesoje įvyks susitikimas, į jį bus kviečiami Lietuvos transporto atstovai.


Forumo pirmininkas Jonas Petraška informavo dėl numatomo Vilniaus viešojo transporto streiko ir prašė susirinkimo pritarimo. Pagrindiniai reikalavimai: nuo 2010 metų neindeksuoti darbuotojų atlyginimai, vėluojami išmokėti atlyginimai.


Kauno troleibusų parko vairuotojų profsąjungos pirmininkas Petras Balčaitis tradiciškai teigė, kad streikų procedūra organizuojant streiką – sudėtinga, nes reikia užtikrinti minimalų viešojo transporto poreikį. Prisipažino, kad Aukščiausiasis teismas pripažino streiką neteisėtu ir šiuo metu užblokuotos esamos profsąjungos sąskaitos. Vairuotojų profsąjunga Aukščiausiojo teismo sprendimą apskundusi Strasburo teismui, šiuo metu laukia nagrinėjimo. Petras Bačaitis dar kartą apkaltino forumą, kad nepalaikė vairuotojo profsąjungos dėl streiko, nors puikiausiai prisimena, kad palaikymo organizuojant streiką neprašė. Forumo susirinkimas, išklausęs pirmininko pranešimą dėl numatomo streiko ir vykstančių kolektyvinių derybų dėl Vilniaus viešojo transporto iškeltų reikalavimų, pritarė ir prašė elektroniniu paštu pateikti informaciją dėl tolesnių veiksmų. Forumas išklausė ir susipažino su pateiktais siūlymais keičiant įstatus. Nutarta juos apsvarstyti gruodžio mėnesį vyksiančiame ataskaitiniame–rinkiminiame susirinkime. Svarstant įstatų projektą siūlyta rinktis pagal poreikį, bet forumo pirmininko pavaduotojo Broniaus Bučelio pasisakyme nuskambėjo pasakymas, jog norint sunaikinti profsąjungą tikrai užtenka vienerių metų ir dėl to pasiūlyta palikti esamą susirinkimo tvarką.


Baigiantis forumo susirinkimui, pirmininkas priminė, kad organizacija įkurta 2002 m. gruodžio 12 d. Vilniuje. Šiais metais bus minimas Forumo įsikūrimo 10-metis. Ta proga siūloma išleisti firminį ženkliuką. Forumo susirinkimo dalyviai supažindinti su paruoštu projektu.


 


Susirinkimo dalyviai: Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumo pirmininkas Jonas Petraška, pavaduotojai: Petras Bekėža, Bronius Bučelis, LPSK vairuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Ramūnas Narbutas, pavaduotoja Jovita Jančauskienė, UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas Ignas Brazauskas, Vilniaus viešojo transporto darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Alina Ražinskaja, Danuta Mackevičienė, UAB „Toks“ profsąjungos pirmininkas Valdas Antanavičius, Dokininkų profsąjungos pirmininkas Vladimiras Bendoraitis, Lietuvos profesinių sąjungų „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknys, UAB „Telšių autobusų parkas“ pirmininkas Antanas Gintalas, Kauno troleibusų parkas vairuotojų profsąjungos pirmininkas Petras Balčitis, UAB „Tauragės autobusų parkas pirmininkas Aleksandras Mangirdas, kiti viešojo transporto profesinių sąjungų lyderiai.


 
 


 


 


 


 


 


 


 


Lietuvos transporto darbuotojų profesinių


sąjungų forumo informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!