Rudenį – daugiau darbo inspektorių dėmesio saugos paslaugų įmonėms

Planinių prevencinių patikrinimų metu ypatingas dėmesys bus kreipiamas, ar apsaugos darbuotojams mokamas darbo užmokestis yra ne mažesnis nei LR Vyriausybės patvirtintas arba įmonių kolektyvinėje sutartyje nustatytas minimalus valandinis atlygis ar minimali mėnesinė alga, taip pat ar mokama už darbą naktį, ar darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose žymimas faktiškai dirbtas darbo laikas bei darbo laikas naktį.


Įmonės bus inspektuojamos pagal Bendrinį ūkio subjekto patikrinimo kontrolinį klausimyną.


 


 


VDI informacija


www.vdi.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!