Uab „kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos nariai ruošiasi aptarti veiklos rezultatus

Jo metu susirinkusieji išklausė UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų  profesinės sąjungos pirmininko pranešimą bei aptarė delegavimo į 23-iąją ataskaitinę–rinkiminę konferenciją klausimą. Vyko diskusijos dėl bendrovės finansinės padėties ir kolektyvinių derybų su bendrovės vadovybe, autobusų vairuotojų darbo maršrutuose, aptarti kiti aktualūs darbo klausimai.


 


UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų  profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis pateikė susirinkusiems pranešimą ir aptarė delegavimo į 23-iąją ataskaitinę–rinkiminę konferenciją klausimą, pateikdamas delegatų sąrašą į šių metų lapkričio 16 dieną vyksiančią ataskaitinę–rinkiminę konferenciją bei informavo, kad sieks su generaliniu direktoriumi išspręsti bendrovės krepšinio komandos, kuri garsina bendrovės vardą skindama pergales, finansavimo klausimą. Iškėlė klausimą, kad būtų imtasi priemonių dėl autobusų priskyrimo vairuotojams problema, nes šiuo metu esanti situacija nepalanki nei technikos tausojimo atžvilgiu, nei autobusų vairuotojų kokybiško darbo atžvilgiu.


 


UAB „Kauno autobusai“ generalinis direktorius Mindaugas Grigelis informavo susirinkimo dalyvius, kad finansinė padėtis sudėtinga, bet valdoma. Kuro kainų ir atlyginimų padidėjimas turi įtakos. Savivaldybės skolos neženklios, pateikė lyginamuosius skaičius: pagrindiniai bendrovės kaštai – kuro išlaidos ir darbo užmokestis darbuotojams, o savivaldybės skolos bendrovei labai brangiai kainuoja. Savivaldybė padengia faktoringą bankui, bet mes gyvename įtemptomis sąlygomis. Administracija daro kas neišvengiama. Įrengiamas dujinių autobusų priežiūros cechas, sprendžiamas plovyklos šildymo klausimas. Šiemet nupirkti 24 nauji dujiniai autobusai – postūmis į priekį, tačiau kartu atėjo ir naujovės, o tai reiškia daug klausimų, problemų. M. Grigelis informavo, kad negali žadėti už miesto savivaldybę dėl skolų grąžinimo. Bendrovė turi skolų už statybos darbus, kurą, atsargines detales autobusams. Bet prioritetas teikiamas perkant kurą ir mokant darbo užmokestį. Kol kas šiuos mokėjimus sekasi vykdyti išvengiant skolų. Reikia raginti, kad gyventojai, besinaudojantys nuosavais automobiliais imtų naudotis viešuoju transportu – tokiu būdu mažėtų automobilinių spūstys, o bendrovės pajamos didėtų.


 


UAB „Kauno autobusai“ transporto eksploatacijos direktorius Rimas Stankaitis išvardijo tris šiuo metu aktualiausias problemas: ilgiausiai besitęsianti – važiavimas maršrute. Nepavyksta atvykti grafike nurodytu laiku. Ataskaitiniai autobusų išklotinių duomenys rodo, kur autobusas važiavo anksčiau grafike nurodyto laiko. Vėlavimus suprantame ir nebaudžiame, bet važiavimas anksčiau grafike nurodyto laiko – griežtai netoleruotinas dalykas ir už tokias pražangas vairuotojai baudžiami. 


UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų  profesinės sąjungos pirmininkui Broniui Bučeliui paklausus, kokio dydžio baudas bendrovė moka, Transporto eksploatacijos direktorius Rimas Stankaitis atsakė, jog jei neklysta, už vieną tokią pražangą bendrovė moka 500 Lt baudą. O kai tokių nesilaikančių grafike nurodyto laiko yra 10 ir daugiau… Nesunku susiskaičiuoti. Vadovaujantis pateiktais skaičiais: gegužės mėnesį – 30 vairuotojų, kurie važiavo anksčiau nei nurodyta grafike, birželio mėnesį – 20 vairuotojų, važiavusių anksčiau nei nurodyta grafike, liepos mėnesį – 10 vairuotojų, kurie važiavo anksčiau nei nurodyta grafike. Akivaizdu, kad pritaikius baudas, tokių atvejų sumažėjo. Tikiuosi, jog jūs atkreipsite į tai dėmesį. Keleiviai labai greitai reaguoja į šias pražangas. Nusižengimus fiksuojame ne tik mes, bet ir savivaldybės atstovai.


Labai skausminga problema – vienkartinių bilietų pardavimas. Jau atleisti du autobusų vairuotojai už bilietų pardavimo taisyklių pažeidimus – bilietėlio neatidavimą keleiviui, vairuotojų klaidos – pažeidžiama kuro priėmimo ir perdavimo tvarka.


 


Papildydamas Bronius Bučelis sakė, jog reikia kuo greičiau spręsti klausimą, kad vairuotojai galėtų dirbti viena mašina. Nuolat skundžiamasi, po to kai kas važiuoja nepriskirta mašina – paliekama vairuotojo darbo vieta nevalyta, netvarkinga, technika nesaugoma ir neprižiūrima.


Rimas Stankaitis atsakė, kad bendrovė turi 180 autobusų, o autobusų vairuotojų yra 320. Be to, kiekvienas per mėnesį turite po 8–10 poilsio dienų, atostogaujate, sergate. Neįmanoma įgyvendinti tokio prašymo. Dabar pasiekėme, kad visų autobusų vairuotojų dirbtų darbo valandų skaičiaus skirtumas būtų kuo mažesnis.


UAB „Kauno autobusai“ technikos direktorius Kęstutis Derliūnas, sakė jog bandoma ieškoti išeičių. Dabar planuojama daryti nedideles grupes autobusų vairuotojų ir maršrutų, kad keitimų būtų kuo mažiau. Bandysime atstatyti 10 senų autobusų, kad padaugėtų transporto priemonių.


Aptarti posėdžio metu autobusų vairuotojų iškelti klausimai.


 


Posėdyje svečiavosi ir pasisakė LR Seimo narys Rytas Kupčinskas. Jis pasveikino ir padėkoja UAB „Kauno autobusai“  už nuoširdų darbą miesto labui. Pagyrė, kad mūsų autobusai – miesto puošmena, viena ryški spalva aiškiai matoma miesto žalumos fone. Trumpai apibūdino savo, kaip Seimo nario nuveiktus darbus, ko siekė ir ateityje sieks, akcentavo, jog niekada nepasisakys, kad viešasis  transportas būtų privatizuojamas. Kauno miestas turi turėti savo pragyvenimui būtinas įmones. Pateikė kelis Kauno ir Vilniaus miesto savivaldybių skolų skaičius, kad jie, beveik 2,5 karto skiriasi Kauno naudai. Palinkėjo ir toliau atsakingai ir kruopščiai dirbti savo darbą kolektyvui.


 


Pasisakė svečias, Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumo pirmininkas – Jonas Petraška – profesinės sąjungos turi dirbti bendrai ir ginti darbuotojų interesus. Paaiškino, kokie darbai vyksta, kas kovoja už Lietuvos darbo žmonių gerovę. Visi klausimai Forume sprendžiami tarptautiniu mastu. Kalbantysis apgailestavo, kad nėra šakinių kolektyvinių sutarčių. Jo manymu,  dėl to Lietuvoje veši nelegalus darbas, dvigubos buhalterijos. Šiuo metu, dėl šakinės kolektyvinės sutarties pasirašymo aktyviai vyksta derybos su vežėjų asociacija „Linava“. Bet tai yra imlus laikui ir sunkus teisinis darbas. Reikia paruošti daug įstatymų bei Darbo kodekso straipsnių pakeitimo projektų, kad šis darbas vyktų kuo sklandžiau.


Palinkėjo darbuotojams, kad ir toliau sektųsi sąžiningai ir kokybiškai dirbti, o jau profesinės sąjungos pasistengs, kad kylančios problemos būtų išspręstos darbuotojų naudai.


 


Svečių teisėmis susirinkime dalyvavo LR Seimo narys Rytas Kupčinskas, Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumo pirmininkas Jonas Petraška, UAB „Kauno autobusai“ generalinis direktorius Mindaugas Grigelis, UAB „Kauno autobusai“ technikos direktorius Kęstutis Derliūnas, UAB „Kauno autobusai“ transporto eksploatacijos direktorius Rimas Stankaitis.


 
 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų 


profesinės sąjungos informacija