Radijo laida „nuo algos iki algos“

Laidoje dalyvauja:


Ramūnas Narbutas, LPSK narės, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Kauno regioninio centro pirmininkas


(telefonu kalbės) LPSK narės, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkas Bronius Bučelis


 


Laidos tema:


Esminiai atspirties taškai stiprinant socialinį dialogą. Patirtys įrodančios kolektyvinės sutarties naudingumą. Socialinių partnerių vaidmuo gerinant darbo sąlygas – motyvacija dirbti ir prisidėti prie darnios ekonomikos bei visuomenės raidos. 


Laidos vedėja – Madona Luckaitė Katalynienė 


Laidos galima klausytis šia saityno prieiga:


http://www.lrt.lt/mediateka/tiesiogiai/lrtlt  


 


Klausimus galite pateikti šiais telefonų numeriais: (8 5) 233 1012, (8 5) 233 1013.


 


Radijo laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.


 


 


Radijo laidų koordinatorė


Kristina Rozenbergaitė