Lpsk valdybos posėdis

Posėdžio metu numatoma aptarti šiuos klausimus: nauja darbo ginčo nagrinėjimo tvarka, informacija dėl LPSK koordinacinio centro darbo  pateikimo tvarkos, LPSK  biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita (pirmas pusmetis), LPSK darbo organizavimo tvarka bei vadovų atskaitomybė, dalyvavimas derybose dėl Nacionalinio susitarimo ir kitų susijusių klausimų, dėl galimybės kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą, kiti klausimai.


 


Renginio vieta – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos būstinė J.Jasinskio g. 9 (III a. salė).


 


 


LPSK informacija


www.lpsk.lt