Mėnuo: gegužės 2012

Pilietinė visuomenė – mistika ar realybė?

Sąjūdžio metais tokios struktūros buvo visoje Lietuvoje – tai sąjūdžio grupės. Atstačius Lietuvos valstybės nepriklausomybę, tuometinė valdžia, rengdama nepriklausomos valstybės įstatymus, sudarydavo darbo grupes, į […]

Tau, mama…

…kiek daug jėgos, švelnumo ir gerumo sutelpa Tavo širdy, kiek gerų darbų nudirba Tavo rankos, kiek daug naktų skaičiuoja Tavo mintys ir dejuoja tik viena […]

Socialinis dialogas ir darbo sąlygos

Ši ataskaita parengta vadovaujantis pastaraisiais metais Eurofound vykdytų socialinio dialogo ir darbo sąlygų sąsajų moksliniais tyrimais. Ja siekiama gilinti žinias apie tokių sąsajų pobūdį.   […]