Radijo laida „nuo algos iki algos“

Laidoje dalyvauja:


Juozas Neverauskas, LPSK narės, Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkas


Dalia Jakutavičė, LPSK narės, Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininko pavaduotoja


Planuojama, kad telefonu laidoje kalbės Virginija Vilimienė, Naftininkų profesinės sąjungos pirmininkė.


 


Laidos tema:


Socialinio dialogo stiprinimo raida pramonės sektoriuje. Darbuotojų ir darbdavių teisės ir pareigos, jų atstovavimas, kolektyvinės derybos, interesų derinimo procedūros.


 


Laidos vedėja – Madona Lučkaitė Katalynienė


 


Laidos galima klausytis šia saityno prieiga: http://www.lrt.lt/radio/


Klausimus galite pateikti šiais telefonų numeriais: (8 5) 233 1012, (8 5) 233 1013.


 


Radijo laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.


 


 


Radijo laidų koordinatorė


Kristina Rozenbergaitė