Pradėta teisinė skundo procedūra dėl tarptautinės darbo organizacijos konvencijos nr.154 nesilaikymo lietuvoje

Susitikime konstatuota, kad LR Švietimo ir mokslo ministerijai atsisakius vykdyti profesinių sąjungų reikalavimus ir oficialiai pareiškus, kad ministerija neprisiima darbdavių organizacijos atsakomybės vesti kolektyvines derybas, iškilo grėsmė ne tik socialiniam dialogui, bet ir švietimo sistemos pažangai, kuri negali būti sėkminga valdant diktatoriškais metodais. Todėl tarptautinės profesinių sąjungų organizacijos pasisiūlė tarpininkauti paduodant skundą prieš Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijos Nr.154 „Dėl kolektyvinių derybų skatinimo“ nesilaikymo ir profesinių sąjungų teisių vesti kolektyvines derybas nacionaliniame lygmenyje suvaržymo.


Skundų procedūra reglamentuota TDO Konstitucijos 26-34 straipsniuose. Remiantis šiais straipsniais, skundas gali būti paduotas prieš valstybę, organizacijos narę, kuri nesilaiko ratifikuotos konvencijos. Lietuva šią konvenciją ratifikavo 1994 metais. Gavusi skundą, TDO Valdyba sudaro Tyrimo Komisiją, susidedančią iš trijų nepriklausomų narių, kuriems pavedama atlikti išsamų tyrimą, išsiaiškinti visas bylos aplinkybes ir teikti rekomendacijas dėl priemonių, kurių turi būti imtasi, sprendžiant problemas, iškilusias skunde.


Lietuvos mokytojai jaučiasi tiesiogiai atsakingi už švietimo reformų įgyvendinimą ir be jų visapusiško įtraukimo ir dalyvavimo formuojant švietimo politiką, ugdymo tikslai nebus pasiekti, o vykdoma šalies švietimo politika neduos laukiamų rezultatų. Apie tokį svarbų socialinio dialogo švietimo sektoriuje vaidmenį yra kalbama ir TDO 1966 m. rekomendacijoje „Dėl mokytojų statuso“, kur ypatingai pabrėžiamas konsultavimosi ir derėjimosi su mokytojais ir jų organizacijomis būtinumas. Remiantis TDO konvencija Nr.154, kolektyvinių derybų galimybės turi būti suteikiamos visoms darbuotojų grupėms tose veiklos srityse, kuriose yra taikytina ši konvencija. Joje taip pat pažymima, jog „kolektyvinėms deryboms negali kliudyti procedūros taisyklių nebuvimas arba tokių taisyklių neadekvatumas ar netinkamumas“.


Akivaizdu, kad Švietimo ir mokslo ministerija, kuri de facto atlieka darbdavio funkcijas ir pagal savo kompetenciją reguliuoja tas sritis, dėl kurių kilo šis kolektyvinis ginčas, piktybiškai naudojasi kai kurių LR Darbo kodekso straipsnių neadekvatumu ir nepagrįstai atsisako vesti kolektyvines derybas bei siekti kolektyvinio susitarimo su streikavusiomis profesinėmis sąjungomis.


Apie sprendimą teikti skundą prieš Lietuvos Vyriausybę Tarptautinei darbo organizacijai ŠMM ministrą ETUCE vadovas informavo asmeniškai kovo 5 d. atsiųstame laiške.


 


LŠPS informacija


www.svietimoprofsajunga.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!