Ldb: nauja tvarka mokant bedarbius ir įspėtuosius dėl atleidimo iš darbo

Mokytis pagal formaliojo ar neformaliojo profesinio mokymo programas gali šie asmenys:


●Bedarbiai, nustatyta tvarka įsiregistravę darbo biržoje, kuriems darbo birža per 3 mėnesių laikotarpį negali pasiūlyti tinkamo darbo;


●Įspėti apie atleidimą iš darbo darbuotojai, gavę įspėjimą apie atleidimą iš darbo ir nustatyta tvarka įsiregistravę darbo biržoje;


●Bedarbiai ir įspėti apie atleidimą darbingo amžiaus darbuotojai, su kuriais sudaryta trišalė arba dvišalė profesinio mokymo ir pradėjimo dirbti savarankiškai sutartis.


Profesinis mokymas organizuojamas sudarant trišales ir dvišales sutartis.


 Trišalės sutartys sudaromos tarp teritorinės darbo biržos, darbdavio ir bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojo.


Trišalės sutartys sudaromos dėl bedarbio įdarbinimo į laisvą darbo vietą ar įspėto apie atleidimą darbuotojo pasilikimo dirbti jo darbovietėje.


 Dvišalės sutartys sudaromos tarp teritorinės darbo biržos ir bedarbio ar įspėto apie atleidimą darbuotojo.


Dvišalės sutartys sudaromos tuo atveju, kai profesinio mokymo organizavimo tikslas yra:


– nusiųsti bedarbius ar įspėtus apie atleidimą darbuotojus mokytis pagal tas profesinio mokymo programas, kurias baigę jie galės įsidarbinti į Lietuvos darbo biržos atliktų darbo rinkos prognozių metu nustatytas būsimas darbo vietas;


– bedarbio ar įspėto apie atleidimą darbuotojo pradėjimas dirbti savarankiškai.


Teritorinė darbo birža minėtų trišalių ar dvišalių sutarčių pagrindu asmeniui išduoda mokymo kuponą, kuriuo įsipareigoja sumokėti asmens pasirinktam profesinio mokymo teikėjui nurodytą pinigų sumą už suteiktą profesinį mokymą.


Darbo birža bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojo profesiniam mokymui gali skirti ne daugiau kaip 6 Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) arba 4800 Lt dydžių kvalifikacijai įgyti ir 3 MMA arba 2400 Lt kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti.


Mokymosi laikotarpiu bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojams, dirbantiems ne visą darbo laiką, mokama mokymo stipendija.


Išsamią informaciją apie profesinio mokymo organizavimą ir įgyvendinimą teikia Vilniaus teritorinės darbo biržos Užimtumo rėmimo skyrius: Birutė Balčiūnaitė tel. (8 5) 272 5083, birute.balciunaite@ldb.lt,


Klientų aptarnavimo skyriai:


Vilniaus miesto: Salomėja Trinkūnienė, Ramutė Čėplienė; el. paštas: salomeja.trinkuniene@ldb.lt , ramute.cepliene@ldb.lt, (8 5) 272 5909, (8 5) 263 6191.


Vilniaus rajono: Vida Stasiūnienė, el. paštas: vida.stasiuniene@ldb.lt, tel. (8 5) 213 9826.


Trakų: Oksana Vičkačkienė,: oksana.vickackiene@ldb.lt, tel. (8 528) 55 470.


Šalčininkų: Liudmila Afanasjeva, el. paštas: liudmila.afanasjeva@ldb.lt, tel. (8 380) 51 215


Širvintų: Jolanta Bučienė, el. paštas: jolanta.buciene@ldb.lt, tel. (8 382) 52 652


Ukmergės: Zita Vasiliauskienė, el. paštas: zita.vasiliauskiene@ldb.lt, tel. (8 340) 62 374 


Švenčionių: Aida Stelmokienė, el. paštas: aida.stelmokiene@ldb.lt, tel. (8 387) 68 217


 


Plačiau – Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje adrese www.ldb.lt, skyriuje Paslaugos asmenims, profesinis mokymas.


 


 


LDB informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!