Pirmasis jaunimo teisinio švietimo seminaras – tauragės profesinio rengimo centro absolventams

„Jauni žmonės, sistemingai ir laiku šviečiami darbo teisės srityje, ne tik sustiprės kaip visateisiai darbo rinkos dalyviai, bet ir mažins nelegalaus darbo tikimybę. Tik žmogus, aiškiai žinantis savo teises ir pareigas, bei suvokiantis, kad jų turi laikytis, gali užsitikrinti kokybiškus darbo santykius“, – teigia laikinasis VDI vadovas Vilius Mačiulaitis. Pasak jo, darbdaviai dažniau manipuliuoja teisiškai neišprususiais jaunais žmonėmis, jie labiau rizikuoja savo darbo vieta, atlyginimu, kitomis garantijomis.


Tokie seminarai aukštųjų ir profesinio rengimo mokyklų studentams bus rengiami visoje Lietuvoje. Panašius seminarus numatyta organizuoti ir vyresniųjų klasių moksleiviams. Tai – viena iš VDI priemonių, padėsiančių mažinti jaunimo nedarbą. VDI aktyviau informuos darbdavius apie galimybes priimti jaunuolius atlikti praktiką, baigiamos rengti atmintinės jaunimo užimtumo bei teisinio švietimo temomis. Taip pat yra rengiamas dvišalės sutarties, leisiančios įmonėse atlikti praktiką nesimokančiam jaunimui, projektas.


 


 


VDI informacija


www.vdi.lt


 


 


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!