Socialinį dialogą skatinti – 20 esf finansuojamų projektų

Kovo mėnesį veiklą pradedantys projektai bus finansuojami Europos socialinio fondo (ESF) lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Socialinio dialogo skatinimas“. Priemonės tikslas – ugdyti darbdavių, darbdavių organizacijų ir jų asociacijų, profesinių sąjungų ir jų susivienijimų gebėjimus socialinės partnerystės srityje, tobulinti kolektyvinius darbo santykius, skatinti kolektyvinių sutarčių pasirašymą, informuoti ir šviesti profesinių sąjungų narius bei visuomenę apie socialinio dialogo reikšmę.


Įgyvendinant šiuos projektus, socialiniai partneriai – profesinės sąjungos ir darbdaviai – bus skatinami ieškoti sutarimo ir įgyvendinti bendras priemones, kuriomis būtų užtikrintas darbuotojų ir įmonių prisitaikymas prie darbo rinkos pokyčių. Todėl bus skatinama pasirašyti kolektyvines sutartis, steigti saugos ir sveikatos komitetus įmonėse, kurti dvišales ir trišales tarybas bei komisijas savivaldybėse. Numatoma remti darbdavių ir darbuotojų organizacijų bei dirbančiųjų mokymus. „Norime, kad ši priemonė – „Socialinio dialogo skatinimas“ – iš tiesų paskatintų realų socialinį dialogą tarp viešojo sektoriaus, verslo atstovų ir jų profesinių sąjungų. Tikimės, kad projektai prisidės prie socialiai atsakingų santykių tarp darbdavių ir darbuotojų kūrimo“, – teigė socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas.


Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, jog šiuose projektuose dalyvaus 532 organizacijos, iš jų – 169 profesinės sąjungos. Projektais daugiau nei 18 000 asmenų bus suteikta galimybė dalyvauti mokymuose. Numatoma, kad bus pasirašytos 253 įmonių kolektyvinės sutartys, įsteigti 128 saugos ir sveikatos komitetai, 49 dvišalės, trišalės tarybos ar komisijos. Planuojama pasirašyti 32 teritorines kolektyvines sutartis ir 16 šakos kolektyvinių sutarčių. Dvejų metų trukmės projektus įgyvendinti iš viso skirta iki 15 mln. litų Europos Sąjungos fondo (ESF) lėšų.


Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija su projekto partneriais Lietuvos pramonininkų konfederacija, Utenos ir Mažeikių savivaldybėmis vykdys projektą „Socialinio dialogo stiprinimas Lietuvos regionuose“. Planuojame, kad projekto metu mokysis 950 dalyvių–socialinių partnerių. Mokymai bus organizuojami LPSK ir LPK atstovams, bei 17 įmonių atstovams iš Alytaus, Kauno, Mažeikių, Radviliškio, Utenos, Ukmergės, Vilniaus, Visagino ir Panevėžio rajonų. Per du metus planuojame parengti ir pasirašyti 17 kolektyvinių sutarčių įmonėse bei sukurti 1 dvišalę tarybą, 16 įmonių įsteigti saugos ir sveikatos komitetus.


 


 


LPSK informacija


www.lpsk.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!