Vasario 16-oji lietuvos valstybės atkūrimo diena

Lietuva — kaip šūvis į krūtinę,


Lietuva — kaip skrydis lig dangaus,


Kaip diena pirma ir paskutinė,


Už kurios lyg skęstantis laikaus.


 


Lietuva — akmuo prie slenksčio seno


Ir lietaus lašelis debesy.


Lietuva — ugnis, kurią kūrenam


Ir kurioj sudegsime visi.


 


Lietuva su pagonybės mitais,


Lietuva su šimtmečių lažu.


Lietuva — grėsmingas dinamitas


Tūkstančiuos sukilėlių laužų.


 


Visos pievos, upės apraudotos


Graudžiose lietuvės raudose.


Švietė širdys protėvių raudonos —


Požemiuos įkalinta dvasia.


 


Mes visi tenai — gelmėj — užgimę


Po lenktu sukilėlio dalgiu.


Ir visus mus Lietuva augino


Tarsi lauką želiančių rugių.


 


Ak, rugiai, iškentę gruodžio vėją,


Ir keliai, nubėgantys kalvom…


Kažkada iš Lietuvos atėję,


Mes ir vėl sugrįšim Lietuvon.


 


Ir tenai, kur po visų klajonių


Žemėn atsiguls mana galva,


Nerašykit mano vardo, žmonės,


Parašykit, žmonės: L i e t u v a.


 


Jonas Strielkūnas


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!