Trukdymai rengti įspėjamąjį streiką

Švietimo įstaigos vadovams


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 51 straipsniu, darbuotojai, gindami savo ekonominius ir socialinius interesus, turi teisę streikuoti.


2012 m. vasario 9 dieną, remiantis Darbo kodekso 77 straipsnio 2 dalimi ir LŠPS įstatų 23.9 punktu, LŠPS neeilinis suvažiavimas priėmė sprendimą dėl dviejų valandų šakos įspėjamojo streiko švietimo sektoriuje skelbimo. Suvažiavimo delegatai nutarė, kad įspėjamasis streikas vyks vasario 21 d.


Remiantis Darbo kodekso 76 straipsniu, streikas – tai vienos įmonės, kelių įmonių ar šakos darbuotojų arba jų grupės laikinas darbo nutraukimas, kai kolektyvinis ginčas neišspręstas arba darbuotojus tenkinantis taikinimo komisijos, darbo arbitražo ar trečiųjų teismo sprendimas nevykdomas ar netinkamai vykdomas, arba kolektyvinio darbo ginčo nepavyko išspręsti pasitelkus tarpininką ar kai tarpininkavimo metu pasiektas susitarimas nevykdomas. Vadinasi, jei streikas paskelbtas ir teismas jo nesustabdė, tai darbą turi teisę nutraukti VISI įmonės ar šakos įmonių darbuotojai.


Pagal DK 82 straipsnį, niekas negali būti verčiamas dalyvauti arba atsisakyti dalyvauti streike. Vadinasi, darbuotojai, kurie atsisako dalyvauti streike, turi pranešti darbdaviui. Kadangi tai teisinis veiksmas, atsisakymas turi būti įteiktas raštu. Atsisakyti dalyvauti streike galima iki paskutinės minutės.


Remiantis Darbo kodekso 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, darbuotojų atstovai – profesinė sąjunga turi teisę organizuoti ir valdyti streikus bei kitas teisėtas priemones, kurių imtis darbuotojai turi teisę. Darbo kodekso 23 str. 1 d. 1 p. nusako, kad darbdavys privalo gerbti darbuotojų atstovų teises ir netrukdyti jiems veikti.


Pagal Darbo kodekso 81 straipsnį, paskelbus streiką darbdavys ar reikalavimus gavęs subjektas gali kreiptis į teismą dėl streiko pripažinimo neteisėtu. Teismas bylą turi išnagrinėti per dešimt dienų. Teismas, ir tik teismas, pripažįsta streiką neteisėtu.
Darbo kodekso 78 straipsnis numato, jog kolektyvinės sutarties galiojimo metu draudžiama skelbti streiką, jeigu šios sutarties laikomasi. LŠPS paskelbė šakos streiką, todėl net ir tose švietimo įstaigose, kuriose galioja įstaigos kolektyvinė sutartis, darbuotojai turi teisę streikuoti, nes šakos kolektyvinė sutartis nėra pasirašyta.


Visi darbdavio veiksmai trukdantys profesinei sąjungai ar jos nariams organizuoti šakos streiką gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę, nes pagal LR Baudžiamojo kodekso 177 straipsnį, tas, kas trukdė profesinės sąjungos ar jos nario teisėtai veiklai, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu.


 


Raštas.


Siekiant užtikrinti darbuotojų teisę streikuoti, apie mokyklas, kuriose vyksta streikas, prašome pranešti el. paštu: info@svietimoprofsajunga.lt


 


 


Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininkas Audrius Jurgelevičius


www.svietimoprofsajunga.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!