Profesinių sąjungų dalyvavimas europos socialiniame dialoge

Darbotvarkė: 2012–2014 metų Europos socialinių partnerių darbo planas, ES socialinis dialogas dėl darbo laiko direktyvos, Socialinių partnerių vaidmuo darbo rinkoje, stiprinant švietimo ir mokymo įtaką darbo rinkai (atstovavimas CEDEFOP), profesinių sąjungų pozicija dėl mokymosi visą gyvenimą.


 


 


Renginio vieta: J. Jasinskio g. 9 III a. salė.


 


 


LPSK informacija


www.lpsk.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!