Informacija dėl streiko organizavimo

Vasario 21 dieną streike dalyvaujančių mokyklų darbuotojai dviem valandoms nutrauks darbą. Kuriomis valandomis streikuoti, mokyklos galės spręsti pačios. Streiko metu turės būti užtikrinta turto ir mokinių apsauga.


Mokyklų direktoriams apie planuojamą streiką turi būti pranešta prieš savaitę. Mokyklos ar kitos švietimo įstaigos profesinės organizacijos pirmininkas turi ne vėliau kaip iki vasario 14 dienos 17 val. įteikti mokyklos vadovui įspėjimą dėl dalyvavimo streike. (Pagal pavyzdį reikia parengti du egzempliorius, vienas lieka profesinei sąjungai su žyma “GAUTA” ir data.).


Pačioje mokykloje reikia nutarti, kaip rengiamas streikas. Laikas, būdai ir formos gali būti įvairios. Streiko esmė – dvi valandas nutraukiamas darbas, tačiau darbo kodeksas reikalauja pasirūpinti vaikų saugumu.


Dėl apmokėjimo patartina susitarti iš anksto. Susitarimo (arba kolektyvinės sutarties priedo) pavyzdys pateikiamas. Taip pat  LŠPS suvažiavimo sprendimas ir streiko atmintinė mokyklos profesinės sąjungos žiniai.


Jei nėra mokykloje ar kitoje švietimo įstaigoje profesinės organizacijos, tai įspėjimą vadovui gali paduoti darbo tarybos pirmininkas. Jei ir tokio nėra, turite informuoti mus ne vėliau, kaip iki vasario 13 dienos vakaro, kad galėtume tiesiai išsiųsti įspėjimą.


Įspėjimus apie streiką išsiųsime visoms mokykloms el. paštu turimais adresais, tačiau juridinę galią turės ir mokyklų pirmininkų pasirašyti įspėjimai.


 


 


Jei kiltų klausimų ar pastabų, rašykite ar skambinkite:
Romas Turonis +370 65756286,
turr.onis@svietimoprofsajunga.lt


 


 


LŠPS


www.svietimoprofsajunga.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!