Profesinių sąjungų atstovai susitiko su lr vyriausybės kancleriu

Profesinėms sąjungoms susitikimo metu atstovavo Algirdas Kvedaravičius, Lietuvis profesinių sąjungų konfederacijos pirmininko pavaduotojas ir Bronius Bučelis, UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas.


 


Pokalbio metu LR Vyriausybės kancleris informuotas, kad profesinių sąjungų netenkina LR Vyriausybės atsakymas į reikalavimus, todėl pasiūlyta surengti LR Vyriausybės ir profesinių sąjungų susitikimą, skirtą rasti kompromisus dėl profesinių sąjungų reikalavimų vykdymo.


 


Algirdas Kvedaravičius atkreipė Vyriausybės kanclerio dėmesį į tai, jog darbo užmokesčio reguliavimo aktuose yra rimta spraga. LR darbo kodekso 190 str. „Dėl darbo užmokesčio indeksavimo“ nustato: „Darbo užmokestis indeksuojamas įstatymų nustatyta tvarka“. Tačiau tokių įstatymų nėra, nes šį įstatymą 2009 m. panaikino valdančioji dauguma.


LR Vyriausybės kancleris Deividas Matulionis laikėsi pastaruoju metu išsakytos Vyriausybės pozicijos ir teigė nemanantis, kad darbo užmokestis turėtų būti indeksuojamas atsižvelgiant į infliaciją ar kitus kriterijus. Šis klausimas – būsimų diskusijų objektas.


Profesinės sąjungos kreipsis į LR Seimą, kad ši teisinė darbo užmokesčio reguliavimo spraga būtų likviduota kuo greičiau.


 


Bronius Bučelis, UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas LR Vyriausybės kanclerį informavo apie būtinybę darbuotojų atstovams aktyviai dalyvauti valdant įmones ir organizacijas. Šis klausimas bus svarstomas LR trišalėje taryboje.


UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas ypatingai akcentavo problemą, kad finansinės kompensacijos už lengvatinį keleivių vežimą. Jos turėtų būti tikslinės, kad „nepaskęstų“ savivaldybių biudžetuose.


 


Pokalbio pabaigoje profesinių sąjungų atstovai LR kancleriui įteikė keletą laikraščio „Lietuvos profsąjungos“ egzempliorių, prašydami juos įteikti Vyriausybės vadovui.


 


Šio susitikimo išvada paprasta – tokio pobūdžio pokalbiai ne tik reikalingi, bet ir būtini.


 


 


Algirdas Kvedaravičius


Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos


pirmininko pavaduotojas

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!