Graikijos darbo teisė pavojuje

Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) generalinė sekretorė Bernadette Ségol pareiškė: „Naujas svarstomas taupymo paketas Graikijai – nepriimtinas. Darbuotojai ir gyventojai stumiami į nepriimtinus apribojimus. Nepertraukiami taupymo planai šalį skandina dar giliau į krizę. Naujos svarstomos priemonės – tiesiog nepateisinamos: minimalaus darbo užmokesčio sumažinimas, papildomų pensijų sumažinimas, darbuotojų valstybės tarnyboje mažinimas. Vykdant šį procesą spaudžiami darbuotojai, nesilaikoma darbo teisės normų. Įspėjame visus, pateisinančius tokį spaudimą Graikijai – darbuotojai nebegali prisiimti didesnės naštos.


 


Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija (ITUC) pasmerkė pastarojo meto Graikijos vyriausybės, Europos Sąjungos ir Tarptautinio valiutos fondo reikalavimų atakas prieš darbuotojų teises. Tarptautinis profesinių sąjungų judėjimas visas šalis ragina dalyvauti tikrame dialoge, kad galėtų atstatyti konsensusu pagrįstą Graikijos ekonomikos atsigavimą. Tarptautinis valiutos fondas ir Europos Sąjunga primygtinai reikalauja darbo teisių reguliavimo panaikinimo privačiame sektoriuje, didesnio darbo užmokesčio lankstumo, įskaitant minimalaus darbo užmokesčio mažinimą, teisės aktų pakeitimų, siekiant lengvinti atleidimą iš darbo ir kitas kišimosi formas į nepriklausomai nustatytus kolektyvinių derybų procesus. .

Tai visiškai nepriimtina ITUC“, teigia ITUC generalinė sekretorė Sharan Burrow. Teisėtas socialinis dialogas ir tarptautiniu mastu pripažintos darbuotojų teisėsatmestos. Tolinant siekį atkurti darbo vietas, Graikiją ketinama pasmerkti vis didėjančio nedarbo, šešėlinės ekonomikos ir nesaugumo darbo vietoje metams.Laiške išsiųstame Tarptautiniam valiutos fondui, Tarptautinei darbo organizacijai ir Graikijos valdžios institucijoms, ITUC reikalauja nutraukti dabartinių reformų nustatymą ir kviečia siekti produktyvaus dialogo, vadovaujantis augimo strategija, siekiant sukurti konsensusu pagrįstą gerovės atkūrimą Graikijoje.

„Tarptautinės institucijos ir Graikijos vyriausybė naikina socialinį dialogą, kolektyvines derybas, darbo vietų ir pajamų garantijas,- sako Sharan Burrow. „ Taip griaunamas demokratijos pagrindas. ITUC prisideda prie Graikijos darbuotojų siekių bei visur, kur ne tik užmirštamos, bet ir naikinamos darbuotojų teisės.“


 


Šiuo metu Graikijoje streikuoja laivų statyklų, transporto laivų, naftos perdirbimo, pramonės įmonių, bankų darbuotojai.


 


Vasario 7 dieną Atėnuose ir kituose vietose vyko masinės protesto demonstracijos prieš neoliberalią skurdo, nedarbo, recesijos ir skolų politiką.


 


Lietuvos žiniasklaidos informacija:


http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/graikijoje-prasidejo-para-truksiantis-visuotinis-streikas-57-194531#axzz1ln33AVx9


 


http://www.15min.lt/naujiena/pinigai/uzsienis/europos-komisija-laikas-susitarti-del-graikijos-skolu-jau-baigesi-195-194359#axzz1ln33AVx9


 


  


LPSK informacija


www.lpsk.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!