Šį mėnesį daugiau darbo inspektorių vizitų sulauks miško kirtėjai

„Šiais metais palankios gamtinės sąlygos miško tvarkymo darbams susidarė vėliau negu įprastai. Tikėtina, kad darbdaviai, skubėdami vykdyti suplanuotus darbus, mažiau paisys net elementarių darbų saugos reikalavimų, – teigia VDI laikinasis vadovas Vilius Mačiulaitis. – Atsižvelgiant į nelaimingų atsitikimų kirtavietėse skaičių, miško ruošos įmonės šiemet įtrauktos į prioritetinių inspekcijos priežiūros ūkio subjektų sąrašą. Be to, mobiliosiose darbo vietose itin didelė nelegalaus darbo naudojimo tikimybė – pernai, patikrinus beveik šimtą miškininkystės ir medienos ruošos įmonių, nustatyti 125 neteisėtai dirbę asmenys“.


Siekdami visapusiškai išsiaiškinti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų laikymosi situaciją miško kirtavietėse, darbo inspektoriai analizuos ir sutartis, sudarytas tarp miškų urėdijų ir miško ruošos įmonių, darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimų prevencijos aspektu, ypač jeigu miško kirtavietėje dirba kelios įmonės.


Miško ruošos darbai (stačiojo miško kirtimas, vėjavartų, vėjalaužų likvidavimas, įstrigusių medžių nuleidimas) priskirtini pavojingiausiems darbams, kuriems keliami specialūs saugos reikalavimai. Miškininkystės įmonėse dirba apie 7,7 tūkst. darbuotojų, o, pastarųjų metų duomenimis, sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe dažnumas, skaičiuojant 100 tūkst. darbuotojų, yra 143. Tai apie 9 kartus viršija šalies vidurkį.


 


 


VDI informacija


www.vdi.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!