Išleistas leidinys „darbo statistikos metraštis 2010“

Jame pateikiama 2008–2010 m. statistinė informacija apie darbuotojų skaičių, jų darbo užmokestį ir darbo laiką pagal sektorius (valstybės ir privatųjį, įskaitant individualiąsias įmones) ekonominės veiklos rūšis, įmonių dydį, apskritis ir savivaldybes. Leidinyje taip pat skelbiami pagrindiniai gyventojų užimtumo, nedarbo, laisvų darbo vietų, įvykusių streikų ir darbo rinkos rodikliai Europos Sąjungos šalyse.


2010 m., tęsiantis sunkmečiui, šalies ekonominės padėties pokyčiai turėjo nemažą įtaką ir darbo rinkai:


– vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje, įskaitant individualiąsias įmones, per metus sumažėjo 5,2 procento, arba 60,3 tūkst., ir sudarė 1094,2 tūkstančio (2009 m. – 11,3 %, arba 147,1 tūkst., ir sudarė 1154,5 tūkst.);


– 63,4 procento darbuotojų dirbo privačiajame sektoriuje. Per metus šio sektoriaus darbuotojų sumažėjo 5,8 procento, arba 43 tūkst., valstybės sektoriaus – 4,1 procento, arba 17,3 tūkst.;


– ne visą darbo laiką dirbusių darbuotojų skaičius padidėjo 3,7 procento ir sudarė 198,1 tūkst.;


– ypač sumažėjus užimtųjų pramonėje ir statyboje, pastebimai sumažėjo kvalifikuotų darbininkų ir amatininkų skaičius (43,7 tūkst., arba 18,7 %);


– vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2010 m. sumažėjo 3,3 procento ir sudarė 1988,1 lito, valstybės sektoriuje jis mažėjo sparčiau (4,5 %) negu privačiajame (2,6 %);


– mažėjo privačiojo ir valstybės sektoriaus darbo užmokesčio atotrūkis, kuris sudarė 14,6 procento (2009 m. – 16,2 %). Tai yra bruto darbo užmokestis privačiajame sektoriuje buvo 318 litų mažesnis negu valstybės (2009 m. – 370 Lt);


– mažiausią bruto darbo užmokestį gavo apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų įmonių darbuotojai – 1111,7 lito, arba 876 litais mažiau nei vidutiniškai šalyje;


– mažiausią bruto darbo užmokestį gavo Radviliškio ir Šalčininkų rajonų darbuotojai – atitinkamai 1420 ir 1444 litus;


– vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis 2010 m. sudarė 1552,4 lito ir, palyginti su ankstesniais metais, sumažėjo 3,1 procento;


– realusis darbo užmokestis 2010 m. sumažėjo 4,3 procento (2009 m. – 7,2 %).


 


Darbo statistikos metraštį galima įsigyti Lietuvos statistikos departamento bibliotekoje-knygyne, Gedimino pr. 29, Vilniuje, leidinio elektroninis variantas teikiamas nemokamai skaityti Lietuvos statistikos departamento svetainėje www.stat.gov.lt.


 


 


Lietuvos statistikos departamento


Informacija


www.stat.gov.lt


 


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!