Tradicinė profesinių sąjungų jaunimo vasaros mokykla

Šiais metais mokykla surengta bendradarbiaujant trims organizacijoms: Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos jaunimo asociacijai „LPSK Jaunimas“; Friedrich Ebert fondui ir Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos visaeuropinio regiono tarybai ITUC PERC. Šiais metais dalyvavo 50 jaunų profesinių sąjungų aktyvistų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ukrainos, Rusijos ir Baltarusijos.


Kiekviena organizacija, kaip ir kasmet, pristatė savo organizaciją, jos veiklą, kad nauji dalyviai galėtų susipažinti su organizacijomis. Atsiskaitė už veiklą vykdytą per praėjusius metus nuo paskutinės vasaros mokyklos. Šiais metais dalyvavo daug naujų, neseniai savo organizacijose dirbančių, dalyvių, todėl surengtos dvi mokomosios darbo grupės, kuriose, labiau patyrę ir jau pasiekę tam tikrų pozicijų savo organizacijose kolegos, supažindino su tarptautinėmis struktūromis, jaunimo dalyvavimu organizacijos valdyme nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, tarptautinėmis jaunimo struktūromis bei jų veikla (ITUC PERC jaunimo komitetas ir t.t.). Jaunimas dalijosi patirtimi kaip pritraukti žmones į profesinių sąjungų veiklą, juos motyvuoti, tapti solidariais, dalijosi mintimis, kas juos paskatino įstoti į organizaciją bei tapti aktyviais nariais.


Visose šalyse jaunimas vykdo įvairias akcijas atkreipiančias dėmesį ar skirtas pritraukti narius, todėl dalintasi patirtimis, pastebėjimais, tartasi, kaip geras idėjas panaudoti savo organizacijose. Jaunimas buvo mokomas organizuoti kampanijas, skleisti informaciją ir rašyti straipsnius apie veiklą atkreipiant dėmesį į teigiamus dalykus, bendrai apie viešuosius ryšius „PR“.


Dar viena darbo grupė, kurią sudarė labiau patyrę dalyviai dalijosi patirtimi apie regionų bendradarbiavimą, lėšų pritraukimą, komunikaciją, galimus veiksmus, padėsiančius sustabdyti narystės mažėjimą, „perdegimo“ sindromą ir organizacijos gyvavimą po lyderio išėjimo. Kadangi trečioji grupė buvo ne mokomoji, o susijusi su analize, jos dalyviai paruošė kiekvienos temos ataskaitą bei pristatė kitoms dviem grupėms.


Kaip ir kasmet surengta akcija „Vasaros patrulis“, jos metu jaunimas galėjo pasipraktikuoti, kaip atkreipti dėmesį į savo veiklas, bendrauti su žmonėmis. Šiemet akcija vyko dviejuose miestuose – Klaipėdoje ir Palangoje.


Pasiūlius organizatoriui, darbotvarkė pakoreguota ir patrulis vyko diena anksčiau, nes dalyviai entuziastingai pritarė idėjai pasinaudoti proga prisijungti prie UAB „Švyturys–Utenos alus“ alaus daryklos darbuotojų piketo prie Klaipėdos teismo rūmų, kur nagrinėtas planuoto streiko atšaukimo teisėtumas.


„Vasaros patrulio“ metu Klaipėdos ir Palangos grupės bendravo su žmonėmis, klausė ką jie žino apie profesines sąjungas, kaip jos gali padėti, dalino organizacijų lankstukus, vėliau Klaipėdos grupė prisidėjo prie piketuojančių darbuotojų šalia Klaipėdos teismo rūmų, o Palangos grupė tęsė akciją prekybos centruose (vaikščiojo po parduotuves, kalbino darbuotojus, pirko smulkmenas), bankuose (keitė pinigus ar atvirkščiai). Visi patrulio dalyviai vilkėjo vienodais marškinėliais „Aš profsąjungininkas (-ė) o tu?“, tai labai atkreipė dėmesį, ypač vaikštant didesnėmis grupėmis.


Neužmiršti ir tradiciniai Baltų ir Slavų vakarai, kurių metu pristatomos šalys, tradicijos, vyksta žaidimai, vaidinimai, užduotys, vaišinama tradiciniais užkandžiais, dainuojamos tautinės dainos ir t.t.


Už nacionalinių vakarų vedimą atsakingi visi dalyviai, o tai padeda geriau susipažinti, susidraugauti. Neformalus bendravimas labai svarbi renginio dalis, nes užmezgami kontaktai, kurie vėliau padeda bendradarbiaujant tarptautiniu lygiu.


Vasaros mokykla jau tapo ne tik tradicija, bet ir forumu, kur profesinių sąjungų jaunimas gali ne tik pasidalinti patirtimi, bet stiprinti kontaktus su kaimyninėmis šalimis, kurti bendrus projektus, veiklas, dalinti mintimis, mokytis vieni iš kitų, gauti palaikymą iš kaimyninių šalių kolegų ir patys prireikus prisidėti ir dėmesiu sustiprinti kitų šalių akcijas ar veiklas.


Esant galimybei būtina ir toliau plėtoti jaunimo bendradarbiavimą. Tai ir puiki investicija į ateitį, nes būsimi lyderiai turės geresnį kontaktą su kaimyninėmis šalimis ir organizacijomis, o solidarumas ir bendri tikslai profesinėms sąjungoms – būtinybė siekiant savo tikslų.


 


 


Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos


jaunimo asociacijos „LPSK Jaunimas“


informacija


www.lpj.lt


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!