Dėl teisės streikuoti suvaržymo kreiptasi į prezidentės patarėjus

LMP nuomone, priimami teismų sprendimai prieštarauja LR darbo kodeksui ir praktiškai suvaržo teisę streikuoti Lietuvoje.
Suprasdama, kad geriausias interesų derinimo būdas yra susitarimas, profesinė sąjunga atkreipia dėmesį, kad prireikus pasinaudoti kolektyvinio ginčo procedūra praktiškai beveik neįmanoma dėl formalių ir kai kur neaiškių DK reikalavimų.
Manytina, kad dėl tos priežasties Lietuvoje pramonėje streikų praktiškai nėra ir būtina LR prezidentės iniciatyva tobulinti teisinį reguliavimą kolektyvinio ginčo klausimais.
Lietuvos maistininkų


profesinės sąjungos informacija


www.maistprofsajunga.lt


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!