Mėnuo: 2011 birželio

Pažeistos žmogaus teisės mokykloje

Vienas iš tokių konkrečių atvejų yra VšĮ Kauno Juozo Urbšio katalikiškos vidurinės mokyklos direktoriaus Pauliaus Martinaičio nekatalikiškas elgesys su nepaklusnia mokytoja Aldona Zimnachaite, nesitaikstančia su […]

Europos profesinės sąjungos kviečiamos mobilizuotis

Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) XII suvažiavime gegužės 16–19 d. Atėnuose, ypatingas dėmesys skirtas ES ekonomikos valdysenai. Po suvažiavimo vykusiame  ETUC Vykdomojo komiteto posėdyje nuspręsta 2011m. […]

Lpsk valdybos posėdis

Renginio vieta – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos būstinė J.Jasinskio g. 9 (III a. salė).     LPSK informacija www.lpsk.lt      

Dirbančių moterų darbo sąlygų gerinimas

DARBOTVARKĖ: „Šeimos politikos formavimas Lietuvoje. Galimybės, kliūtys.“ Atstovas iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos „Teisinės galimybės bei kliūtys sprendžiant šeimos ir darbo suderinamumo problemą“ Teisininkas […]

Lietuviškos vergovės pančiai

Šis pasakojimas ne iš sovietinio vadovėlio apie baisų proletariato išnaudojimą buržuazinėje santvarkoje. Tai šių dienų istorija apie legalią vergovę. Per pamainą – 30 tonųKaunietis Algirdas, […]

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!