Europos švietimo profesinių sąjungų komitetas ragina lietuvos švietimo ir mokslo ministeriją prisiimti darbdavio pareigas valstybės švietimo sistemoje

Laiške nuogąstaujama, jog Švietimo ir mokslo ministerija nenori prisiimti asocijuoto darbdavio vaidmens valstybės lygmeniu, nors faktiškai būtent ministerija šias funkcijas atlieka.


Vyriausybės įgaliota arba savarankiškai ŠMM nustato esmines švietimo darbuotojų darbo sąlygas ir funkcijas : įstaigų finansavimo bei švietimo darbuotojų apmokėjimo tvarką, atlyginimų dydį ir apmokėjimo aprašą, kvalifikacinius reikalavimus švietimo darbuotojams, jų atestacijos tvarką ir daugelį kitų dalykų. Dėl visų šių nuostatų turi vykti nuolatinis socialinis dialogas su darbuotojų atstovais. Viena iš socialinio dialogo formų – sektorinės kolektyvinės sutarties pasirašymas.


Tokia situacija, kai tarimasis su darbuotojų atstovais vyksta tik fragmentiškai, o kartais tik imituojamas, socialinio dialogo raidą šalies mastu veda į aklavietę, nes LŠPS ir kitos nacionalinį statusą turinčios profesinės sąjungos negali inicijuoti derybų dėl nacionalinės švietimo kolektyvinės sutarties.


Š.m. kovo 15 d. Martinas Romeris buvo susitikęs su ministru ir kalbėjosi dėl švietimo sektoriaus darbdavio identifikavimo. Laiške ministrui Europos regiono profesinių sąjungų vadovas rašo:


“Kadangi šį klausimą jau aptarėme anksčiau ir jūs prižadėjote spręsti šią problemą, dabar turiu jus paraginti imtis pozityvių veiksmų, kadangi dabartinę situaciją galima laikyti  patogia teisinei painiavai. Jeigu ši padėtis nepasikeis, kol vyks derybos (dėl nacionalines sutarties) komitete, turėsiu paraginti mūsų organizacijas nares nacionaliniame teisme pateikti ieškinį ministerijai.  ETUCE, kaip Europos socialinis partneris, nedelsdamas kreipsis į Europos Komisiją ir pateiks oficialų skundą dėl padėties Lietuvoje.


Tačiau tikiuosi, jog galų gale jūs imsitės veiksmų ir atsakomybės dėl šio atvejo, nes jis, atrodo, sukels nemalonumų jūsų ministerijai ir vyriausybei, jeigu Lietuvos situaciją teks aptarti oficialiai.”


Šiuo klausimu LR Trišalės tarybos Švietimo komitetas kreipėsi į Trišalę tarybą, kuri savo posėdyje nutarė kreiptis į Vyriausybę dėl darbo grupės sudarymo.


 


ETUCE pirmininko laiškas


 


 


LŠPS


www.svietimoprofsajunga.lt


 


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!