Etuc ragina europos parlamentą balsuoti už ekonomikos valdyseną, skatinančią atkūrimą ir teisingumą

Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) ragina Parlamentą atsisakyti taupymo ir vietoje jo pasirinkti tokią ekonomikos valdyseną, kuri skatintų ekonomikos atkūrimą ir teisingumą. Turi būti užtikrintas pilnas ekonomikos atsigavimas tik gerbiant ir skatinat Europos socialinį modelį, ypač siekiant patikimų darbo užmokesčio formavimo sistemų. ETUC kviečia Europos Parlamento narius paremti šiuos pakeitimus.


Bendrai valiutai reikia bendrų taisyklių. Tačiau taisyklės, kurias Komisija ir keli finansų ministrai siekia primesti visai Europai, yra neteisingos. Jei nepriimsime ETUC pataisų, siūlomos priimti Ekonomikos valdysenos taisyklės mažins algas, socialines išmokas ir viešąsias paslaugas. Tokiu būdu bus užgniaužtas atkūrimas, trauksis šalių ekonomikos, išliks aukšta bedarbystė, didės skurdas ir nelygybė.


 


Europos profesinių sąjungų konfederacija ragina Europos Parlamentą pakeisti šią kryptį. Stipresnės valdysenos Europa turi orientuotis į socialinio modelio stiprinimą ir į veiklas, užtikrinsiančias stiprių ir tvarų atsigavimą.


 


Europos profesinių sąjungų konfederacija ragina Europos Parlamentą visiškai paremti:


• Sąlygas, kurios apsaugotų kolektyvines derybas ir darbo užmokesčio formavimą nuo pastangų riboti algas,


 • Subalansuotą požiūrį į ekonominę politiką. Strategijos, skatinančios neskaidrų ir blogai apmokamą darbą bei algų mažinimą, destabilizuoja bendrą valiutą, todėl turi būti įvardintos ir ištaisytos,


• Privalomus viešųjų investicijų vidutinės trukmės tikslus, atskiriant viešąsias investicijas nuo deficitinių tikslų. Europa turi išaugti iš skolų, dėl to turi įgyvendinti valstybines investicijas, lemiančias augimo strategiją.


 


ETUC taip pat ragina Parlamentą atlikti šuolį į priekį ir susieti pinigines sąjungas su Europos ekonominėmis priemonėmis. Tam būtinos:


• Euro-obligacijos, padėsiančios turinčioms sunkumų šalims pasiekti finansines rinkas ir skolintis už priimtiną kainą,


• Europos mokesčių politikos priemonių paketas, tame tarpe ir finansinių sandorių mokestis, kaip bendra įmonių pelno mokesčių bazė, su minimaliu mokesčių tarifu. Tai veiksmas skatinantis sąžiningą mokesčių mokėjimą ir kovą su mokesčių vengimu ir sukčiavimu. Taip bus įmanoma siekti konsoliduoti valstybės finansus, neprarandant mūsų socialinio modelio.


 


ETUC Generalinė sekretorė Bernadette Ségol pareiškė: “Raginu Europos Parlamento narius teisingai pasirinkti rytoj balsuojant už gerovės valdysena. Turi būti atmesta taupymo valdysena. Nuo to priklauso Europos ateitis.”


 


 


ETUC


informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!