Ryšininkams toliau vadovaus alma smilgienė

Suvažiavime svečiavosi Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas, AB „Lietuvos paštas“, Teo LT, AB administracijos, Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos atstovai.


 


Po pietų ryšininkus aplankė ir Seimo narys Algirdas Sysas.


 


Suvažiavime išrinkta Įgaliotinių taryba, patvirtinti pakoreguoti organizacijos įstatai, priimtos kelios rezoliucijos. Viena jų Seimo ir Vyriausybės reikalaujama sudaryti palankias sąlygas verslui vystyti, naujoms darbo vietoms kurti; minimalią algą padidinti iki 1000 litų; sudaryti palankias ir tinkamas gyvenimo bei darbo sąlygas Lietuvos dirbantiesiems; atsisakyti siūlomų Darbo kodekso pakeitimų, bloginančių darbuotojų padėtį; suteikti daugiau įstatyminių teisių ir įgaliojimų valstybinių ir nevalstybinių darbo įstatymų laikymosi kontrolės organams.


 


Suvažiavimo delegatai taip pat reikalauja Vyriausybės kompensuoti pašto už socialines paslaugas patiriamus nuostolius.


 


(PN inf.)

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!