Europos moterų nominavimas

Ta proga Institutas kviečia siūlyti kandidates, kurios vertos apdovanojimo.


Pagal EIGE taisykles moteris gali pati save nominuoti apdovanojimui arba būti nominuota kito žmogaus ar organizacijos.


 


Todėl Lyčių studijų centras (Šiauliai) ir Moterų informacijos centras inicijuoja kandidatės nuo Lietuvos rinkimus.


 


Kviečiame Moterų organizacijas siūlyti galimas kandidates iki gegužės 25 d.


Sudaręs pasiūlytų nominančių sąrašą MIC organizuos kandidatės rinkimus. Balsavimo rezultatai bus paskelbti gegužės 27 diena.


 


Tai kandidatei, kuri bus išrinkta, siūliusioji (-ios) organizacija(-os) parengs rekomendaciją pagal pateiktus EIGE reikalavimus.


EIGE pateikimo galutinis terminas birželio 26 d.


 


Kandidatė turi atitikti šiuos reikalavimus:   


 


1.Nominanatė prisideda prie stereotipų apie moteris laužymo. 


(inovatyvių idėjų įgyvendinimas, nauji kovos su stereotipais būdai.


 


2.Nominantė pasiekė kad jos veiksmai būtų matomi ir sulauktų pripažinimo.


 


3.Kokiu būdu nominantė  prisidėjo prie visuomenės o ypač moterų 


gerovės kūrimo.


 


Nominacija turi būti parašyta anglų kalba nuo pačios nominantės arba  nuo ją nominuoti norinčio asmens ar organizacijos. Prie jos turi būti pridėta trumpa biografija (kurioje atsispindėtų dominantės pasiekimai), kontaktai, geros kokybės nuotrauka, taip pat rekomendacija. Ši informacija bus naudojama tik vidiniams tikslams ir prieš viešai pateikiant informaciją visuomenei bus atsiklausta pačios kandidatės.


 


 


LPSK moterų centro


informacija 


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!