Socialinis dialogas valstybės sektoriuje

Konferencijoje dalyvavo savivaldybės ir valstybinių įstaigų darbuotojai, profesinių sąjungų aktyvas, savivaldybės administracija, LPSK vadovai ir darbuotojai, profesinių sąjungų šakų atstovai.


Konferencijos dalyvius pasveikino Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas. Meras padėkojo profesinėms sąjungoms už organizuojamus renginius, pasidžiaugė bendradarbiavimu,  palinkėjo sėkmingų darbų  visose  srityse.


Konferencijos metu nagrinėtas LR valstybės įstatymo projektas, kurį pristatė Vidaus reikalų ministerijos Valstybės tarnybos politikos skyriaus vedėja Neringa Glebovė ir teisėkūros skyriaus vyr. specialistas Ramutis Prišmantas. Valstybės tarnautojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė pristatė pasiūlymus, kuriuos įstatymo kūrėjams teikė profesinė sąjunga. Kol įstatymo projektas bus galutinai parengtas, profesinė sąjunga nuolat teiks siūlymus.


LPSK generalinė sekretorė Janina Matuizienė pristatė socialinio dialogo programą, skirtą socialinio dialogo stiprinimui regionuose ir aptarė pastarojo pusmečio LPSK  veiklą.


Valstybės tarnautojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė taip pat kalbėjo apie socialinio dialogo praktiką valstybiniame sektoriuje, aptarė profsąjungos veiksmus,  kuriais siekiama, kad socialinis dialogas vyktų ir stiprėtų valstybės įstaigose.


LPSK teisininkė Jolanta Cinaitienė pristatė Profesinių sąjungų įstatymo pataisas.


Konferencijos dalyviai pranešėjams pateikė daug klausimų, plačiai  diskutavo  apie įstatymo projektą, profesinių sąjungų steigimą, naujų narių pritraukimą. 


 

 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


Stasė Balčiūnienė


LPSK socialinio dialogo programos vyr. koordinatorė


Rasa Jasmontienė


Šiaulių profesinių sąjungų centro pirmininkė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!