Ketvirtadienį vyks lietuvos švietimo profesinės sąjungos ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas

Pirmoje dalyje LŠPS pirmininkas Audrius Jurgelevičius kalbės apie kolektyvinių derybų ir šakos kolektyvinės sutarties pasirašymo svarbą. Švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys delegatams pristatys socialinio dialogo ir kolektyvinės švietimo sektoriaus sutarties perspektyvas. Apie savivaldybių vaidmenį trišaliame sektoriniame dialoge kalbės Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas teisės klausimais Aleksandras Tiaškevičius. Europos švietimo profesinių sąjungų komiteto generalinis sekretorius Martin Riomer kalbės apie Europinį socialinį dialogą ir ES sektorinio švietimo komiteto vaidmenį.


Antroje dalyje delegatai išklausys LŠPS pirmininko ir pavaduotojų bei kontrolės komisijos ataskaitas. Vėliau bus renkamas LŠPS pirmininkas, jo pavaduotojai ir kontrolės komisija. LŠPS taryba siūlo kandidatais į LŠPS pirmininkus Audrių Jurgelevičių, Rūtą Osipavičiūtę ir Eriką Gaigalą. Į pavaduotojo pareigas pasiūlyti: Rasa Jasmontienė, Arūnas Rimkus, Virginija Apanavičienė, Romas Turonis, Nijolė Staišiūnienė, Rimutė Meilūnienė ir Vita Konovalovienė.


Suvažiavimo delegatai planuoja priimti tris rezoliucijas: dėl švietimo sektoriaus šakos kolektyvinės sutarties, dėl mokytojų ankstesnio išėjimo į pensiją, dėl mokytojų darbo užmokesčio tvarkos.


 


 


LŠPS informacija


www.svietimoprofsajunga.lt