Europos sąjungos veikla 2010-aisiais/bendrasis pranešimas

Pranešimą sudaro penki skyriai: 1. Ekonomikos atsigavimo skatinimas. 2. Piliečių darbotvarkė: Europai svarbiausia – piliečiai. 3. Energetika, klimatas ir aplinka. 4. Europos Sąjunga pasaulyje. 5. ES siekis būti demokratiškesne, veiksmingesne ir atsakingesne.


 


Pateiktas 2011m. Europos Sąjungos biudžetas.


 


Pranešimą rasite šia saityno prieiga:


http://europa.eu/generalreport/pdf/rg2010_lt.pdf


 


 


LPSK informacija


www.lpsk.lt