Visagine mokytojai už sveikatos patikrinimą verčiami sumokėti patys

Iki 2010 m. Visagino ugdymo įstaigose problemų dėl to nekilo, bet 2010 m., į mane, kaip profesinės sąjungos pirmininkę, kreipėsi mokyklų, kuriose veikia Lietuvos švietimo profesinės sąjungos organizacijos, darbuotojai su klausimu, kodėl už medicininę apžiūrą turėjo mokėti patys.


Mes uždavėme šį klausimą mokyklų direktoriams ir merui V. Račkauskui. Ponas meras lakoniškai atsakė, kad klausimą sprendžia patys darbdaviai, nes jie yra atsakingi už vietinės valdžios paskirstytas lėšas. Direktoriai atsakydami į pateiktą klausimą buvo atviresni: lėšos medicininei darbuotojų patikrai buvo planuojamos, bet dėl “deficitinio” miesto biudžeto pinigų tam apmokėti neužteko.


Visagino švietimo profesinė sąjunga sužinojo, kad metų pabaigoje mokyklose liko lėšų, iš kurių galima būtų apmokėti už mokytojų sveikatos patikrinimą. Bet kam? Madingo žodžio “krizė” priedangoje pinigai dingo “nežinoma” kryptimi. Dabar paskutinį žodį turi tarti švietimo ir sveikatos apsaugos ministrai – jiems išsiųsti paklausimai.


Tokia situacija mūsų mieste yra gana įprasta: dešinė nežino, ką daro kairė. Įstatymai rašomi ne vietiniams pareigūnams. Todėl žmonės visada paliekami patys sau. Bet tai yra aišku: paprastų žmonių per daug, visiems neužteks.


Savivaldybės nurodymu biudžetinių įstaigų techniniam personalui didinama darbų apimtis, sumokama ne už visą darbo dieną, visas mokyklos personalas verčiamas eiti nemokamų atostogų. Tačiau, metų pabaigoje, savivaldybės darbuotojai ir ištikimi biudžetinių įstaigų vadovai gauna apdovanojimus. Kyla klausimas – iš kokių “sutaupytų” lėšų?


Dar yra keletas išlaidavimo pavyzdžių… Savivaldybė surengė ištaigingus priėmimus švietimo įstaigų vadovams Mokytojų dienos ir Kalėdų proga. Ir visa tai sunkiu krizės laikotarpiu.


Nėra paslaptis, kad miesto mokyklose vyksta restruktūrizavimas, kai kurių mokyklų pastatų laukia ištuštėjusios «Ateities» (Nr.4) mokyklos likimas. Bet nepaisant to, miesto mokyklose prasidėjo aktyvūs remonto darbai: «Sedulinos» mokykloje dedami plastikiniai langai, «Draugystės» mokykloje ketinama renovuoti tualetus. «Gerosios vilties» mokyklos bendruomenei pažadėtas pastato apšiltinimas. Ar ši situacija neprimena beprasmiško investavimo į IAES pastatų renovaciją prieš ją uždarant? Pastebėta, kai tik pasibaigia visokios renovacijos – įstaigos ir įmonės uždaromos.


Darykite išvadas patys, tačiau apmaudu, kad Visagino savivaldybės pareigūnai negalvoja apie miesto gyventojus. Visgi jie gyvena mūsų mokesčių sąskaita.


 


 


www.svietimoprofsajunga.lt


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!