Profesinės sąjungos solidarizuojasi

Abiejų susitarimo šalių vadovų – Loretos Soškienės ir Mindaugo Stankaus teigimu taip išreikštas siekis suvienyti savo pastangas ginant statutinių pareigūnų teises ir teisėtus interesus bei stiprinant profsąjunginį solidarumą ir bendradarbiavimą.
Be kitų šio susitarimo nuostatų, akcentuota visapusiška pagalba ir palaikymas, įskaitant ir protesto akcijas, ginant pareigūnų ir profesinių sąjungų teises. Bendradarbiavimo susitarimas gali būti keičiamas ar papildomas tik raštišku šalių susitarimu.LVRSRPS informacija


www.vrsps.lt


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!