Ikimokyklinio ugdymo krepšelis suteikė viltį iškopti iš finansinės duobės

Į susitikimą su mokyklų bei ikimokyklinių įstaigų atstovais taip pat atvyko rajono Savivaldybės tarybos Švietimo, Jaunimo, sporto ir kultūros bei kitų komitetų nariai, Švietimo ir sporto skyriaus specialistai. Sulaukta ir svečio iš Vilniaus – LŠPS konsultanto Romo Turonio. Susitikimas surengtas norint aptarti švietimiečių finansinius reikalus 2011 metais ir ypač situaciją nuo sausio 1-osios įvedus ikimokyklinio ugdymo (IU) krepšelį.


 


Formuojami atskiri įstaigų biudžetai


Kaip teigė renginį pradėjusi Švietimo ir sporto skyriaus vedėja D. Steponavičienė, jau ruošiamas, dėliojamas šių metų rajono biudžetas, todėl tikimasi sulaukti konstruktyvių pasiūlymų ir iš lygiaverčiais partneriais laikomų švietimo įstaigų profsąjungų lyderių.


Finansų skyriaus vedėja V. Butkevičienė susirinkusiuosius supažindino su planuojamu šių metų rajono savivaldybės biudžetu. Neįskaitant biudžetinių įstaigų pajamų, aplinkos apsaugos rėmimo programos ir vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą, numatomas 88 milijonų litų biudžetas. Iš jų šiek tiek daugiau nei 36 mln. teks savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti. Tai – tiek pat lėšų, kiek ir buvo pernai, ir su jomis, pasak V. Butkevičienės, privalu bus išgyventi.


Mokinio krepšeliui finansuoti 2011 metais numatoma skirti beveik 28 milijonus. Iš jų per 25 mln. atiteks mokykloms, 607 tūkst. Lt – priešmokykliniam ugdymui ir 2 mln. 182 tūkst. Lt – ikimokykliniam ugdymui.


Kaip teigė D. Steponavičienė, Švietimo ir mokslo ministerija rekomendavo savivaldybėms kartu su ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų atstovais aptarti principus ir kriterijus, kaip naudojant ikimokyklinio ugdymo krepšelio ir savivaldybės lėšas turėtų būti sudaromas atskiros įstaigos biudžetas. Taigi rajono švietimo įstaigos, tarp jų ir ikimokyklinės, skaičiavo metų išlaidas, teikė savo paraiškas. Atsižvelgiant į tai ir buvo paskaičiuota, kiek lėšų kiekviena mokykla, lopšelis-darželis gali tikėtis šiais metais. Viliamasi, kad IU krepšelis stabilizuos sunkmečio sąlygomis problemišką ikimokyklinio ugdymo finansavimą, sudarys sąlygas ikimokyklinio ugdymo plėtrai, skatins ugdymo organizavimo formų įvairovę, sveiką konkurenciją tarp ugdymo įstaigų, mažins ugdymo prieinamumo skirtumus tarp miesto ir kaimo gyvenamųjų vietovių.


 


Lėšų skirstymo ir skaičiavimo metodika


IU krepšelis yra mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos sudedamoji dalis. Jis apskaičiuotas pagal Mokinių registre 2010 metų rugsėjo 1 dieną fiksuotą ugdymo įstaigose vaikų skaičių ir skiriamas visoms valstybinėms, savivaldybių ir nevalstybinėms ugdymo įstaigoms per tikslinę dotaciją. Šios dotacijos skirstymą administruoja savivaldybės, vadovaudamosi tuo pačiu principu, kaip ir skirdamos mokinio krepšelio lėšas bendrojo lavinimo mokykloms.


IU krepšelis numatomas ne mažiau kaip 4 valandų per dieną (20 val. per savaitę) ugdymui finansuoti. Likusią ugdymo laiko dalį finansuos ir ūkio lėšų skirs steigėjas.


2011 metų IU krepšelis yra 2555 litai. Vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių ir integruotam bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo grupėse ar ugdomam specialiosiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose ar specialiosiose grupėse, bus skirtas 35 proc. didesnis krepšelis – 3450 litų metams.


Iš minėtos sumos 6 procentus įstaigai apskaičiuotų IU krepšelio lėšų savivaldybė savo nustatyta tvarka perskirstys ikimokyklinio ugdymo prieinamumui užtikrinti ir ugdymo formų įvairovei įgyvendinti. Lėšas perskirstys rajono Savivaldybės tarybos patvirtinta darbo grupė, į kurią šiemet įtrauktas ir LŠPS Ukmergės rajono susivienijimo pirmininkas Arūnas Rimkus.


 


50 proc. vaikų ugdomi namuose


2012-2013 metais planuojama kas ketvirtį IU krepšelio lėšų skirti papildomai toms savivaldybėms, kuriose nuo 2011 metų rugsėjo daugės ugdytinių. Nors demografinė situacija Ukmergėje nėra palanki, vis tik viliamasi, jog IU krepšelis į darželius atvilios daugiau vaikų. Kažkada įvedus priešmokyklinio ugdymo krepšelį jis pasiteisino, šešiamečiai gausiau ėmė lankyti priešmokyklines grupes.


Šiuo metu Ukmergės mieste yra šeši lopšeliai-darželiai, mokykla-darželis „Varpelis“ bei specialiojo ugdymo centras „Vyturėlis“, kuriame yra dvi mišrios ikimokyklinės grupės. Kaimuose ikimokyklinės grupės yra Želvos vidurinėje, Vidiškių ir Dainavos pagrindinėse mokyklose, Rečionių ir Balelių universaliuose daugiafunkciuose centruose, Veprių ikimokyklinio ugdymo skyriuje, taip pat veikia Veprių vidurinei mokyklai priklausantis Sližių ikimokyklinis skyrius. Ikimokyklinis ugdymas taip pat organizuojamas Siesikų bei Taujėnų vidurinėse bei Deltuvos ir Pabaisko pagrindinių mo-kyklų mišriose grupėse. Rugsėjo mėnesio duomenimis, iš viso rajone buvo 849 ikimokyklinio amžiaus – vienerių-penkerių metukų vaikai. Priešmokyklines grupes lanko 263 šešiamečiai.


Pasak Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistės Ramunės Bakučionienės, nėra tikslių duomenų, kiek ikimokyklinio amžiaus vaikų nelanko jokios švietimo įstaigos ir laiką leidžia namuose. „Duomenys pagal vaikų gimimo metus gaunami iš gyventojų registrų centro ir lyginami su įstaigas lankančių vaikų skaičiumi, – situaciją „Gimtajai žemei“ komentavo R. Bakučionienė. Vadovaujantis šiais rankiniu būdu atliekamais skaičiavimais galima tik numanyti, jog rajone apie 900 ikimokyklinukų (50 proc.) yra ugdomi namuose. Tačiau, neaišku, kiek šio amžiaus vaikų su tėvais jau išvykę iš mūsų rajono, emigravę.“


 


Praranda pašalpas


Susitikime, kalbant apie būdus, kaip į darželius pritraukti kuo daugiu vaikų, užsiminta ir apie susikertančius Švietimo ir mokslo bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų įstatymus. Yra tėvų, kurie savo vaikų į ikimokyklines įstaigas neleidžia tik todėl, jog nenori prarasti socialinių pašalpų. Jei neužsiregistravę darbo biržoje, niekur nedirbantys ir nesimokantys tėvai nutaria savo vaiką leisti į lopšelį-darželį, jie netenka pašalpos. Dėl to jau yra pateikti užklausimai ministerijoms. Taip pat tikimasi, jog nuo abonentinio mokesčio už darželį bus atleisti tie tėvai, kurie savo vaikus į ugdymo įstaigas atves tik 4 valandoms, darželyje jie nevalgys ir nemiegos. Beje, tokią grupę ketinama formuoti renovuotame lopšelyje-darželyje „Buratinas“.


 


Ukmergės darželiuose vietų yra


Nors didžiuosiuose miestuose lopšeliai-darželiai perpildyti ir į juos patekti darosi vis sudėtingiau, Ukmergėje situacija normali. „Vietų rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose netrūksta, nebent kai kuriuose darželiuose gali būti perpildytos kai kurio amžiaus vaikų grupės. Tačiau nepatekus į vieną įstaigą, vietos atsiras kitoje“, – sakė Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė R. Bakučionienė. Ji pridūrė, jog šiuo metu lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ užpildytos visos 3-4 ir 4-5 metų amžiaus vaikų grupės. Tačiau po kelias vietas atsiras lopšeliuose-darželiuose „Žiogelis“ ar „Buratinas“.


 


Padidės atlyginimas


Kol kas rajono ikimokyklinės įstaigos patenkintos IU krepšeliu, kurio dėka tikimasi, jog ikimokyklinių įstaigų darbuotojų atlyginimas padidės bent 100 litų. Iki šiol skaičiuojant atlyginimą visur buvo taikomas koeficiento minimumas, nuo šių metų situacija turėtų pagerėti. Pavyzdžiui, 10-15 metų darbo stažą turinčios vyr. auklėtojos atlyginimas siekė minimalų koeficientą – 14,3 bazinės mėnesinės algos (BMA), o nuo sausio 1 dienos jis pakils iki 15,1 BMA. Pasak susitikime dalyvavusių ikimokyklinių įstaigų atstovų, „atsirado kopimo iš duobės jausmas“.


Nors IU krepšelio lėšos skiriamos ne mažiau kaip 4 valandų per dieną ugdymui finansuoti, rajono ikimokyklinės įstaigos, įvertinusios savo biudžetą, viliasi padengti 5 valandų ugdymą, o kai kurie darželiai kalba ir apie 7 valandas.


 


Šaltinis: http://www.gzeme.lt/?s_id=1&n_id=5610


Nijolė STUNDŽIENĖ


Ukmergės rajono laikraštis „Gimtoji žemė“

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!