Auklėtojoms panevėžyje grasinama finansiniu bizūnu

Jie pareikalavo, kad Savivaldybė, jeigu yra įsitikinusi, kad toks būdas taupyti neprieštarauja įstatymams, išleistų raštišką įsakymą.


Įsakymo „Rugelio“ vadovė Jūratė Lekštienė pareikalavo po to, kai Savivaldybės Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Ona Chomentauskienė pagrasino, kad gruodį darželio darbuotojai negaus atlyginimų už lapkričio mėnesį.


„Jūsų direktorė šiemet netaupė, todėl jūs už vieną mėnesį negausite atlyginimo“, – esą šitaip valdininkė pasakė „Rugelio“ profesinės sąjungos pirmininkei Virginijai Mickevičienei ir dar kelioms auklėtojoms.


„Mane spaudžia, kad darbuotojus varyčiau nemokamų atostogų, t. y. visą atsakomybę perkelia ant mano pečių. Aš, kaip įstaigos vadovė, esu verčiama pažeidinėti įstatymus. Manau, kad tą atsakomybę turėti prisiimti Savivaldybė“, – miesto valdžios užimtą išsigandusio stručio poziciją kritikavo J.Lekštienė.


Direktorė sakė siūliusi darbuotojams eiti nemokamų atostogų, bet norinčiųjų neatsirado.
Neseniai ji buvo iškviesta į Savivaldybę pas Finansų ir biudžeto skyriaus vedėją pasiaiškinti ir išdėstė jai savo nuomonę taupymo klausimu.


O.Chomentauskienė piktinosi, kad iš 30 miesto lopšelių-darželių „Rugelis“ vienintelis netaupė, t. y. darbuotojai nėjo nemokamų atostogų.


Pasak jos, šiais metais iš Savivaldybės biudžeto įstaigoms darbo užmokesčiui lėšos skirtos tik 11 mėnesių. Taigi joms nori nenori reikia taupyti.


Vedėja neneigė, kad Savivaldybė nėra išleidusi atitinkamo įsakymo, taigi formaliai visa atsakomybė už galimus negatyvius taupymo padarinius tenka įstaigų vadovams.


 


Taupė nenusižengdami įstatymams


Pasak J.Lekštienės, pernai visi darželio darbuotojai nuolankiai vykdė Savivaldybės žodinį paliepimą taupyti ir kiekvienas per metus po 12 dienų ėjo nemokamų atostogų. Jos teigimu, auklėtojos neteko maždaug po 1000 litų.


Šiais metais „Rugelio“ darbuotojai griežtai pasisakė prieš, jų manymu, tokius drastiškus taupymo būdus ir atsisakė eiti nemokamai ilsėtis. Tokių atostogų po kelias dienas pasiėmė tik J.Lekštienė ir jos pavaduotoja.


Įstaigos profesinės sąjungos pirmininkė V.Mickevičienė tikino, kad šiemet pavasarį miesto švietimo profesinės sąjungos atstovus O.Chomentauskienė nuraminusi: bet kokiu atveju visiems bus išmokėti atlyginimai.


V.Mickevičienės žiniomis, pernai buvo darželių, kurių darbuotojai netaupė. Įstaigos profesinės sąjungos vadovės nuomone, Savivaldybė, būdama ikimokyklinių įstaigų steigėja, turėtų išleisti įsakymą, kuriame būtų aiškiai pasakyta, kad visi darželių darbuotojai turi eiti nemokamų atostogų, ir nurodyti jų trukmę.


J.Lekštienės teigimu, tai, kad darbuotojai nėjo nemokamų atostogų, nereiškia, jog buvo švaistomasi pinigais. „Taupiau stengdamasi nepažeisti vaikų ugdymo ir saugumo bei darbuotojų teisių“, – kalbėjo ji.


Pasak vedėjos, daugumai darbuotojų sumažintas darbo krūvis. Jie sutarė, kad geriau turėti mažiau darbo, nei visai jo netekti. Taigi įstaigai nereikėjo atleisti darbuotojų ir mokėti išeitinių kompensacijų.


Darželio vadovė neskyrė vadavimų darbuotojų ligos ir atostogų metu ir taip sutaupė 3 tūkstančius 200 litų.


J.Lekštienė sakė, kad buvo taupomas ir vanduo, ir elektra – žiūrima, kad be reikalo nedegtų lempos ir nelašėtų iš čiaupų. Tačiau ji net nesvarstė galimybės vaikams drausti plautis rankas ar naudotis tualetu.


Kol lankomumas dėl sergamumo nesumažėjęs, ji nemato galimybės jungti grupes. Apskritai, pasak vadovės, grupių sujungimas yra didelis stresas vaikams. Dėl to priekaištauja ir tėvai, kurie iš darželio, dirbančio pagal humanistinę Valdorfo metodiką, tikisi daugiau, nei vien tik pavalgydinti ir pamigdyti vaikus.


Visaip taupiusi, tik jėga darbuotojų nemokamų atostogų nevariusi direktorė apskaičiavo, kad lapkričio mėnesį darbo užmokesčiui trūks 32 tūkstančių 4 litų bei 12 tūkstančių 4 litų socialinio draudimo įmokoms sumokėti. Dar 6 tūkstančių 6 litų įstaiga pristigs komunaliniams mokesčiams.
J.Lekštienė išdrįso Savivaldybės paprašyti skirti darželiui papildomai per 50 tūkstančių litų ir sulaukė grasinimų, kad gruodį visi darbuotojai liks ant ledo – negaus algos.


 


Priims politinį sprendimą


Miesto Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja O.Chomentauskienė, paklausta, ar iš tiesų nepaklusnieji „Rugelio“ darbuotojai Kalėdas pasitiks tuščiomis kišenėmis, atsakė, kad dėl papildomų lėšų skyrimo bus priimtas politinis sprendimas.


Ji paaiškino, kad pernai metų pabaigoje miesto biudžete taip pat pritrūko pinigų darželių darbuotojų atlyginimams. Tačiau tada įstatymai leido perskirstyti mokinių krepšelių lėšas – paimti perteklines iš mokyklų ir atiduoti darželiams.


Dabar to daryti nebegalima, tad situacija kur kas sudėtingesnė.
O.Chomentauskienė teigė, kad iš „Rugelio“ vadovės J.Lekštienės pasigedo šeimininkiško požiūrio.
„Darželis tikrai neišnaudojo visų taupymo galimybių. Turiu galvoje ne tik tai, kad darbuotojai nėjo nemokamų atostogų“, – kalbėjo ji.


Finansų ir biudžeto skyriaus vedėjos teigimu, sunkmečiu tiek ministerijose, tiek savivaldybėse, tiek įvairiose institucijose vadovaujamasi žodiniais susitarimais taupyti, ir niekas iš to nedaro problemos.


 


 


Inga Smalskienė


SEKUNDĖ

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!