Bvp stiebėsi aukščiau

Patikslintais duomenimis, antrąjį ketvirtį BVP galiojusiomis kainomis sudarė 24 527,4 mln. litų ir, palyginti su 2009 m. antruoju ketvirčiu, padidėjo 1,3 procento, o palyginti su 2010 m. pirmuoju ketvirčiu, – 6,9 procento. (Anksčiau skelbtas antrojo ketvirčio pirmasis BVP įvertis sudarė 24 286,4 mln. litų ir, palyginti su tuo pačiu 2009 m. ketvirčiu, padidėjo 1,1, o palyginti su ankstesniuoju 2010 m. ketvirčiu, – 6,6 proc.).


Įvertinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, 2010 m. antrąjį ketvirtį BVP, palyginti su 2009 m. antruoju ketvirčiu, padidėjo 1,4 procento, o palyginti su pirmuoju šių metų ketvirčiu, – 3,2 procento.


 


Kiek spartesnį nei anksčiau skelbtą BVP augimo tempą lėmė patikslinti pramonės, transporto, statybos ir vidaus prekybos rezultatai. 2010 m. antrąjį ketvirtį teigiamas bendrosios pridėtinės vertės pokytis fiksuotas keturiose iš šešių pagrindinių ekonominės veiklos rūšių grupių.


 


Pramonėje buvo sukurta 2,9, paslaugų sektoriuje – 2,4 procento daugiau pridėtinės vertės nei per tą patį 2009 m. laikotarpį. Sparčiai tebemažėjo statyboje sukuriama pridėtinė vertė (15,3 proc.), o žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje pridėtinė vertė sumažėjo nedaug (0,4 proc.).


 


Galutinio vartojimo išlaidos 2010 m. antrą ketvirtį, palyginti su 2009 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 5,7 procento. Namų ūkių vartojimo išlaidos sumažėjo 7,5 procento, o valdžios sektoriaus – išliko tokios pačios. Antrąjį 2010 m. ketvirtį lėčiau mažėjo bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas (8,6 proc.), ankstesniais ketvirčiais smukęs 30 ir daugiau procentų. Bendrą nuosmukį švelnino didėjančios ūkio subjektų investicijos mašinoms ir įrenginiams įsigyti (21,4 proc.).


 


Antrąjį 2010 m. ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2009 m. laikotarpiu, prekių ir paslaugų eksportas didėjo 21,1, o importas – 16,5 procento. Tai leido užsienio prekybos deficitą, 2008 m. siekusį net 11,4 procento BVP, išlaikyti nedidelį – tik 2,2 procento BVP.


 


Verslo savaitė


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!