Naujoji tvarka darbo biržoje bus naudinga sąžiningiems bedarbiams

Darbo ieškantys žmonės noriau priima siūlymus įsidarbinti, įgyti ar tobulinti savo kvalifikaciją, dalyvauti viešųjų darbų programose ar įgyti darbo įgūdžių darbo vietose.

Tikimasi, kad šiame apraše įtvirtinti griežtesni reikalavimai bedarbiui padės išvengti iki tol buvusio piktnaudžiavimo ir bus išvengta tokių atvejų, kai užuot įsidarbinę darbo biržų siūlomose darbovietėse, žmonės pasirinkdavo likti bedarbiais ir toliau gauti socialines garantijas.

Pagal naująją tvarką, bedarbio registracija darbo biržoje galės būti nutraukta ir jis neteks bedarbio statuso, jei atsisakys siūlomo tinkamo darbo, neatvyks į darbo biržą nustatytu laiku priimti pasiūlymo dirbti, atsisakys dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, nutrauks profesinį mokymą arba atsisakys įsidarbinti pagal suteiktą kvalifikaciją ar įgytą kompetenciją. Tokiais atvejais jo registracija darbo biržoje bus ne tik nutraukta, bet pakartotinai teritorinėje darbo biržoje jis galės registruotis ne anksčiau kaip po 6 mėnesių.

Bedarbio statuso netenkama bus ir tuomet, jei bedarbis atsisakys siūlomo sveikatos patikrinimo, siekiant nustatyti jo tinkamumą darbui.

Tikimasi, jog naujoji tvarka leis efektyviau panaudoti „Sodros“ biudžeto lėšas nedarbo socialinio draudimo išmokoms mokėti, kurių poreikis pastaraisiais metais ženkliai išaugo. Taip pat paskatins iki tol oficialiai nedirbusius ir darbo biržoje neįsiregistravusius žmones įsidarbinti bei gauti socialines garantijas.

Tikimasi, kad sumažėjus nenorinčių dirbti žmonių skaičiui, darbo biržų specialistai galės visą savo dėmesį sutelkti į asmenis, kurie tikrai nori ir gali dirbti.

Minėtas aprašas buvo parengtas siekiant ištaisyti iki tol buvusius sistemos trūkumus, kai į darbo biržas žmonės ateidavo, norėdami išvengti mokamų paslaugų, pavyzdžiui, gydymo įstaigose, kurias jie, būdami socialiai apdrausti, galėtų gauti nemokamai.Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija


 


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!