Jau beveik 6 tūkstančiai bedarbių įsitraukė į projektą „neprarask darbo įgūdžių“

Projekto „Neprarask darbo įgūdžių“ dalyviai įdarbinami pas konkrečius darbdavius dirbti viešuosius darbus, kuriuos organizuoja teritorinės darbo biržos kartu su savivaldybėmis ir darbdaviais. Tuo tarpu darbdaviams, įdarbinusiems iš darbo biržų atsiųstus asmenis viešiesiems darbams atlikti, bus mokama darbo užmokesčio subsidija.

„Dalyvavimas projekte žmogui nesudaro jokių papildomų rūpesčių. Teritorinė darbo birža rekomenduoja savo klientą darbdaviui, kuris vykdo atranką. Jei žmogaus darbo įgūdžiai atitinka darbdavio poreikius, pasirašoma viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartis, o žmogus gali pradėti dirbti“, – kalbėjo projekto vadovė Roma Narečionienė, LDB atstovė.

Asmenys, dalyvaujantys projekte, turi galimybę paspartinti savo grįžimą į darbo rinką, neprarasti darbo įgūdžių ir užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų.

Projekto dalyviais gali tapti visi darbo biržoje registruoti bedarbiai, nepriklausomai nuo jų lyties, amžiaus ar sveikatos būklės. Planuojama, kad per projekto vykdymo laikotarpį, viešuosiuose darbuose dalyvaus virš 29 600 bedarbių, o per 6 mėnesius po dalyvavimo projekte įdarbintų dalyvių dalis sudarys ne mažiau 10 procentų.

Projekto vertė – 42 mln. Lt. Projektas finansuojamas Užimtumo fondo (7,9 mln. Lt), valstybės biudžeto (24,5 mln. Lt) ir Europos socialinio fondo (9,6 mln. Lt) lėšomis.

Projektas bus vykdomas iki 2011 m. lapkričio 14 d.. Projekto partneriai – 46 teritorinės darbo biržos.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija


 


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!