Pareigūnams atsipyko „kubilinės“ atostogos

Sprendimą dėl tokių kategoriškų reikalavimų priėmė praėjusį penktadienį posėdžiavusi Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos taryba, susidedanti iš 23 įvairių sričių vidaus reikalų sistemos profesinių sąjungų vadovų. Apie pareigūnų padėtį Lietuvoje informuotos ir tarptautinės organizacijos.


 


„Nebegalime taikstytis su situacija, kurioje dėl Vyriausybės politikos atsidūrė vidaus saugumu besirūpinantys statutiniai pareigūnai. Daugiau nesutiksime su jokiomis „kubilinėmis“ atostogomis. Taip kolegos pavadino neapmokamas atostogas, kurių tenka eiti, nes trūksta lėšų darbo užmokesčiui.


 


Taip pat reikalaujame, kad laikinojo nedarbingumo laikotarpiu pareigūnams būtų mokamas vidutinis jų darbo užmokestis, o sumažintos pensijos kompensuotos“, – sakė Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos vadovė Loreta Soščekienė.


 


„Po naktinių Vyriausybės posėdžių 2008 metų gruodį mano darbo užmokestis „į rankas“ sumažėjo 700 litų. Įskaitant darbą šventinėmis dienomis, naktinį darbą ir viršvalandžius, jeigu juos apmoka. Esu pirmos, aukščiausios, kategorijos tyrėjas, turintis beveik 20 metų darbo stažą.


 


Kaip gyventi ir išlaikyti šeimas pareigūnams, kurių darbo stažas siekia vos penkis metus, nes jie negauna net simbolinės priemokos už darbo stažą ar aukštesnę kategoriją?“, – kalbėjo profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas Vladas Sanda, dirbantis Vilniaus miesto 2-ajame policijos komisariate nuovados tyrėju.  


 


Pasak profesinės sąjungos vadovų, situacija tapo grėsminga: valstybės valdžios institucijos vienašališkai priima pareigūnų statusą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus, kuriais beatodairiškai mažinamos statutinių pareigūnų socialinės garantijos.


 


Rugpjūčio 1 dieną įsigaliojo Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymas, sumažinęs laikinojo nedarbingumo laikotarpiu pareigūnams mokamos išmokos. Kiek anksčiau socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinuoju įstatymu buvo sumažintos senatvės pensijos, pareigūnų ir karių valstybinės pensijos.


 


„Jau kelinti metai iš eilės dėl sumažinto finansavimo vidaus reikalų sistemoje dirbantys pareigūnai bei kiti darbuotojai eina nemokamų atostogų. Nors ministerijoms buvo pavesta pateikti numatomų asignavimų dydį 2011 metams neviršijant šių metų lygio, visgi neatmetama galimybė, kad asignavimai ateinantiems metams gali būti mažinami dar 10 procentų.


 


2011-aisiais Lietuvoje numatyti tarptautiniai renginiai: ESBO Ministrų tarybos susitikimas, Demokratijų bendrijos ministrų susitikimas, Europos vyrų krepšinio čempionatas ir kt. Jie neabejotinai pareikalaus  papildomų darbo valandų ir lėšų viešajam saugumui užtikrinti. Su esamu finansavimu vidaus reikalų įstaigos tiesiog nebepajėgia tinkamai įgyvendinti joms pavestų uždavinių“, – sakė L.Soščekienė.


 


Lietuvos VRS respublikinė profesinė sąjunga yra Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) bei Europos policijos konfederacijos (EuroCop) narė, vienijanti vidaus reikalų sistemoje dirbančius ir dirbusius statutinius pareigūnus, valstybės tarnautojus ir pagal darbo sutartį dirbančius asmenis, savivaldybių ugniagesius bei atstovaujanti ir ginanti jų profesines darbo, ekonomines, socialines teises ir teisėtus interesus.


 


 


Lietuvos VRS respublikinės profesinės sąjungos informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!