Elektros energetikos sektoriaus pertvarkos eiga aptarta su ministru a.sekmoku

Susitikimas buvo organizuotas energetikos ministerijos iniciatyva po to, kai rugpjūčio pradžioje Lietuvos energetikos darbuotojų profesinių sąjungų federacija raštu kreipėsi į ministrą  su prašymu atkreipti dėmesį į pertvarkos procesų eigą (pilną kreipimosi tekstą galite atsisiųsti čia).


Susitikime dalyvavo ministras Arvydas Sekmokas, Lietuvos elektrinės generalinis direktorius Laimonas Lukočius, AB „Rytų skirstomieji tinklai“ generalinis direktorius Arvydas Tarasevičius, pertvakos projekto aptarnavimo dalies darbo grupės vadovas Žydrūnas Matuzas, perdavimo dalies darbo grupės vadovas Virginijus Poderys, išteklių ir komunikacijos darbo grupės vadovė Renata Vainilaitienė, AB „Lietuvos energija“ komunikacijos skyriaus vadovas Sigitas Baltuška, Lietuvos energetikos darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkas Juozas Neverauskas, pavaduotoja Dalia Vilimaitė,  Lietuvos elektrinės profesinės sąjungos pirmininkas Valentinas Bitinas bei Ignalinos atominės elektrinės  nepriklausomos profsąjungos pirmininko pavaduotoja Liudmila Frejienė.
Pertvarkos darbo grupių vadovai supažindino susitikimo dalyvius su pertvarkos projekto gairėmis ir eiga ir pabrėžė, jog iki spalio pabaigos turėtų paaiškėti galutinės įmonių struktūros nuo aukščiausio iki žemiausio lygio bei darbuotojų išsidėstymas šiose struktūrose. Taip pat informavo, jog baigiasi departamentų vadovų atranka.
Profesinių sąjungų atstovai buvo informuoti, jog su darbuotojais, kurie nuo 2011 m. sausio 1 d. dirbs naujose įmonėse, bus pasirašytos trišalės sutartys, kuriose bus akcentuota, kad darbuotojų sąlygos šiose įmonėse nesikeis, t.y., pagrindinis atlyginimas ir socialinės garantijos liks tos pačios, kaip ir senojoje įmonėje iki pertvarkos.
Akcentuota, jog už 2010 metais nepanaudotas atostogas darbuotojams bus sumokamos kompensacijos, o naujose įmonėse atostogų grafikas bus sudaromas kitų metų pradžioje. Jokie apribojimai, jog darbuotojai neišdirbo minimalaus reikalaujamo laikotarpio naujose įmonėse, kad būtų suteikiamos atostogos, nebus taikomi. Atostogų grafikai bus derinami su tiesioginiais vadovais.
Taip pat pažymėta, jog darbuotojų darbo stažas, pradėjus dirbti naujose įmonėse, bus tęsiamas, be to, kiekvieno darbuotojo darbo sutartyje turės būti įrašyta konkreti data, kada prasidėjo jo darbo stažas energetikos sektoriuje.
Profesinių sąjungų atstovai išsakė savo pastebėjimus ir pasiūlymus, kad pertvarka vyktų sklandžiau ir skaidriau. Išsamiau su pasiūlymais galite susipažinti aukščiau minėtame profesinių sąjungų rašte ministrui. 
D. Vilimaitė išsakė profesinių sąjungų nuogąstavimus dėl darbuotojų išdarbinimo programos stokos atleidžiant darbuotojus. Ministras A. Sekmokas patikino, kad, vykdant įmonių pertvarką. į tai bus atkreiptas dėmesys.
Nutarta, kad įmonių vadovų ir profesinių sąjungų atstovų susitikimai vyks reguliariai, kartą per mėnesį. Juose bus aptariama pertvarkos eiga ir jos metu iškylančios problemos.


 


 


Lietuvos energetikos darbuotojų profesinių sąjungų federacijos informacija


www.energetikuprofsajungos.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!