Susitikimas su lietuvos pašto vadove

Susitikimų metu diskutuota apie įmonės finansinės-ūkinės veiklos rezultatus ir su tuo susijusias blogėjančias darbuotojų darbo bei socialines sąlygas.


Susitikimuose profesinių sąjungų atstovai  akcentavo, kad Lietuvos pašto vadovybė neturėtų įmonės problemų spręsti darbuotojų sąskaita: jų darbo užmokesčio ar ne visada objektyviai pagrįstu etato normatyvo mažinimu, ar darbo sąlygų bloginimu.


Įmonė turėtų aktyviau ieškoti naujų paslaugų, susigrąžinti kitų paslaugų teikėjų užimtą pašto rinkos dalį. Kasmet patiriami milijoniniai nuostoliai už periodinių leidinių prenumeratos apdorojimo paslaugas, dėl šios problemos sprendimo vilkinimo profesinės sąjungos ne kartą kreipėsi į LR Seimą, Vyriausybę, o susitikimo ministerijoje metu dar kartą pareikalavo įmonės steigėjų nedelsiant spręsti šią problemą.


Profesinių sąjungų atstovai išreiškė nepasitenkinimą dėl užsitęsusios personalo valdymo, o tuo pačiu ir darbo užmokesčio sistemos kūrimo. Pasekmės – nesuvokiama, kokiais kriterijais vadovaujantis nustatomi atlyginimai naujai į darbą priimamiems ar perkeliamiems į kitas pareigas darbuotojams. Šios sistemos neįdiegimas tampa kliūtimi baigti derybas dėl kolektyvinės sutarties.


Darbo kodekso 47 straipsnis įpareigoja darbdavį, prieš priimant sprendimus, įtakosiančius darbuotojų darbo, ekonominius interesus ir kt., privalo informuoti ir konsultuotis su profesinėmis sąjungomis. Ne visada, prisilaikant šių nuostatų, vykdomi pokyčiai, šie pastaruoju metu, sukelia darbuotojų nepasitenkinimą ir tenka spręsti jau priimtų netinkamų sprendimų sukurtas problemas, o kartais ir sprendimus atšaukti.


Lina Minderienė ir AB „Lietuvos paštas“ Valdybos pirmininkas Rimvydas Vaštakas patikino, kad profesinių sąjungų atstovai laiku gaus informaciją, laiku bus konsultuojamasi dėl numatomų pokyčių. Patikino, kad profesinių sąjungų atstovai bus įtraukti į darbo apmokėjimo sistemos diegimo procesą.  AB „Lietuvos paštas“ Valdybos pirmininkas užtikrino, kad ateityje nebus taikomos jokios nuolaidos periodinių leidinių leidėjams, siekiama subalansuoti pelningus ir nepelningus spaudos leidinių pristatymus klientams.


Valdybos pirmininkas, nustatydamas terminą, įpareigojo pašto vadovybę  pateikti  siūlymus  dėl  darbo  sąlygų  gerinimo  ir  pažadėjo  su  LR socialinių reikalų ir darbo ministerija spręsti apmokėjimą už socialinių funkcijų vykdymą pašto darbuotojams.                                 


 


                    


 


pagarbiai,


Alma Smilgienė


Lietuvos ryšių darbuotojų


profesinės sąjungos pirmininkė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!